Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Podwójna autoryzacja 2FA w portalach NFZ

Stale podnosimy standardy bezpieczeństwa w zakresie uwierzytelniania. Dlatego teraz wprowadzamy mechanizm podwójnej autoryzacji w portalach NFZ (wersja web). Nową funkcjonalność wprowadzamy etapowo.

Szczegółowy opis wdrażanych mechanizmów dostępny jest w artykule.

 

Etapy wdrożenia:

- 6 maja 2024 r. - proces podwójnej autoryzacji będzie uruchomiony w systemie:

  • eWUŚ: Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców

- 11 czerwca 2024 r. - mechanizm będzie uruchomiony w portalach Świadczeniodawców:

  • SZOI: System Zarządzania Obiegiem Informacji
  • SNRL: System Numerowania Recept Lekarskich
  • PŚ: Portal Świadczeniodawcy
  • PP: Portal Personelu

Po zakończeniu wdrożenia uwierzytelnienie będzie możliwe tylko przy użyciu drugiego składnika weryfikującego.

 

Wszystkie informacje opisujące sposób konfiguracji weryfikacji dwuetapowej w systemach NFZ:

 

Odpowiemy na każde pytanie. Prosimy o kontakt z Podkarpackim NFZ

Kontakt: 17 86 04 174 oraz serwis@nfz-rzeszow.pl