Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Deklaracja dostępności

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Przeglądamy i na bieżąco aktualizujemy treści serwisu. Dbamy o to, by informacje, które publikujemy, były dostępne dla jak najszerszego grona odbiorców. Dostosowujemy się do wytycznych WCAG 2.1 (czyli Web Content Accessibility Guidelines 2.1).

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-16
Data ostatniej aktualizacji:  2023-08-22

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia pracuje nad przeniesieniem stron oddziałów wojewódzkich na jeden wspólny serwis. Będzie on zgodny z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Treści niedostępne

 • na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych
 • zamieszczone materiały ( publikowane w formie wideo, filmy, załączniki itp.)  zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Skróty klawiaturowe

 • ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze (oraz strzałek i spacji w przypadku menu)
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych
 • Strona  wykorzystuje „nawigację okruszkową” (breadcrumbs) , dzięki której można łatwo powrócić do strony wyższego rzędu.
 • Elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) mają wyraźne obramowanie (fokus).
 • Dbamy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Osoby słabiej widzące mogą łatwo przełączyć widok ekranu za pomocą ikony (czarna literka A na żółtym tle) umieszczonej na górze ekranu.
 • Dbamy o odpowiedni rozmiar tekstu na stronie internetowej. Osoby słabiej widzące mogą łatwo przełączyć wielkość liter za pomocą ikon (A, A+, A++) umieszczonej na górze ekranu.
 • Stosujemy zasady prostego języka.
 • Infografiki i inne obrazy uzupełniamy tekstem alternatywnym.
 • Obrazy o funkcji tylko pomocniczej, które nie niosą dodatkowej informacji, mają pusty znacznik „alt”.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono: 2020-09-17
Przegląd i aktualizacja deklaracji: 2023-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i kontaktowe

Osoba kontaktowa:
Iwona Sapek
e- mail: iwona.sapek@nfz-rzeszow.pl
Telefon kontaktowy: 17 86 04 230 (od 8:00 do 16:00 w dni robocze)

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Masz prawo do:

 • wystąpienia o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 

Co powinno zawierać żądanie:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • dogodny sposób przedstawienia informacji.

Powinniśmy zrealizować żądanie do 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli nie jest to możliwe, poinformujemy Cię o możliwym terminie realizacji. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy otrzymasz odmowę realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, możesz złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Adres siedziby:
Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Rzeszowie 
ul. Zamkowa 8
35-032 Rzeszów

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • Wejście główne, na rogu ulic L. Lisa –Kuli i ul. Zamkowej, przy którym zlokalizowana jest platforma dla osób niepełnosprawnych oraz automatycznie otwierane drzwi wejściowe.
 •  Drugie wejście, używane w sytuacjach awaryjnych znajduje się od strony ul. Zamkowej i  jest wyposażone w dzwonek oraz platformę dla osób niepełnosprawnych.

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ pracuje nad udostępnieniem przestrzeni swojej siedziby dla osób z niepełnosprawnością.

W szczególności zrealizowane są działania:

 • Sala obsługi klientów znajduje się na parterze  i ma stanowiska przystosowane do obsługi osób na wózkach.
 • Powierzchnia komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych. Korytarze znajdują się na jednym poziomie i mają szerokość minimum 150 cm,
 • Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Przy wejściu głównym zlokalizowana jest platforma dla osób niepełnosprawnych oraz automatycznie otwierane drzwi wejściowe.
 • Drzwi do głównego holu są otwierane automatycznie.
 • Przejście z holu głównego na piętra zapewniają schody oraz winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 •  Winda posiada możliwość przewozu wózków inwalidzkich. Wyposażona jest w system głośnomówiący informujący o aktualnym położeniu windy, oraz panel sterowania posiadający oznaczenia przycisków w języku Braille’a.
 • W całym budynku oznaczono kontrastowo krawędzie  pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu schodów.
 • Można skorzystać z pętli indukcyjnej. Znajduje się ona  przy stanowisku numer 6 na Sali Obsługi Klienta.
 • umożliwiamy osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.
 • Informacja głosowa biletomatu oraz recepcji.
 • Pomoc koordynatora na Sali Obsługi
 • Możliwość wejścia z psem asystującym. W holu budynku znajduję się poidło dla psa.
 • Toalety przystosowane są dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
 • W poczekalni znajduje się kącik małego klienta.
 • Informacja o lokalizacji komórek organizacyjnych zapewniona jest w sposób wizualny – w postaci tablic informacyjnych.
 • Przy wejściu do Sali Obsługi umieszczony jest defibrylator.

 

Dostępność architektoniczna Punktów Obsługi

 

Punkt Obsługi
w Krośnie,
38-400 Krosno,
ul. Bieszczadzka 5

 • Punkt mieści się w wynajmowanym pokoju na I piętrze w budynku PZU.
 • Główne wejście do budynku znajduję się od ulicy  Bieszczadzkiej, przy którym jest zlokalizowany podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Tablice informacyjne są dostępne w sposób widoczny przy głównym wejściu.
 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością.
 • Automatycznie otwierane drzwi.
 • Winda w budynku. Panel sterowania  nie posiada oznaczenia w języku Braille’a.
 • Możliwość wejścia z psem asystującym.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
 • Można skorzystać z pętli indukcyjnej.

Punkt Obsługi
w Mielcu,
39-300 Mielec,
ul. Kazimierza Jagiellończyka 13/18

 • Punkt znajduje się w wynajmowanym pokoju na I piętrze w budynku
  T&G GROUP.
 • Główne wejście do budynku znajduje się od ulicy Kazimierza Jagiellończyka, przy którym jest zlokalizowany podjazd dla osób z niepełnosprawnością.
 • W budynku jest winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnością. Panel sterowania posiada oznaczenia w języku Braille'a.
 • Tablice informacyjne są dostępne w sposób widoczny przy głównym wejściu.
 • Przed budynkiem są miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością.
 • Możliwość wejścia z psem asystującym.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
 • Można skorzystać z pętli indukcyjnej.

Punkt Obsługi
w Przemyślu,
37-700 Przemyśl,
ul. Sportowa 6/403

 • Punkt mieści się w dwóch wynajmowanych pokojach na IV piętrze w budynku Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu.
 • Główne wejście do budynku znajduję się od ulicy  Sportowej, przy którym jest zlokalizowany podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku są 3 windy dostosowane dla osób niepełnosprawnych (winda posiada możliwość przewozu wózków inwalidzkich, panel sterowania posiada oznaczenia w języku Braille’a).
 • Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością.
 • Możliwość wejścia z psem asystującym.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
 • Można skorzystać z pętli indukcyjnej.

Punkt Obsługi
w Sanoku,
38-500 Sanok,
ul. Lipińskiego 10

 

 • Punkt mieści się w wynajmowanym na parterze w Przychodni.
 • Główne wejście mieści się przy ulicy Kołłątaja.
 • Podjazd  dla osób niepełnosprawnych od strony wewnętrznego parkingu.
 • Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Tablice informacyjne są dostępne w sposób widoczny przy głównym wejściu.
 • Możliwość wejścia z psem asystującym.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
 • Można skorzystać z pętli indukcyjnej.

Punkt Obsługi
w Stalowej Woli,
37-450 Stalowa Wola, ul. 1 Sierpnia 12

 • Punkt mieści się w dwóch wynajmowanych pokojach na VII piętrze w budynku administrowanym przez Hutę Stalowa Wola.
 • Budynek posiada dwa wejścia: od ulicy 1 Sierpnia oraz ul. Okulickiego, przy którym jest zlokalizowany podjazd dla osób niepełnosprawnych i automatycznie otwierane drzwi.
 • Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością.
 • Tablice informacyjne są dostępne w sposób widoczny przy głównym wejściu.
 • W budynku znajduje się winda.
 • Możliwość wejścia z psem asystującym.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
 • Można skorzystać z pętli indukcyjnej.

Punkt Obsługi
w Tarnobrzegu,
39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4/709-710

 • Punkt mieści się w wynajmowanych trzech pokojach na VII piętrze w budynku Delegatury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. 
 • Główne wejście do budynku znajduje się od strony parkingu Delegatury PUW i jest wyposażone w podjazd dla wózków.
 • Przed budynkiem znajdują się  miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością.
 • W budynku jest winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Panel sterowania posiada oznaczenia w języku Braille’a.
 • Tablice informacyjne są dostępne w sposób widoczny przy wejściu do windy.
 • Możliwość wejścia z psem asystującym.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
 • Można skorzystać z pętli indukcyjnej.

Punkt Obsługi
w Jarosławiu,
37-500 Jarosław,
ul. Przemyska 15/2

 • Punkt mieści się w wynajmowanych dwóch pokojach na parterze w budynku MPGKiM.
 •  Budynek posiada dwa wejścia: od ulicy Przemyskiej oraz ul. Tarnowskiego; żaden nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Tablice informacyjne są dostępne w sposób widoczny przy głównym wejściu.
 • Możliwość wejścia z psem asystującym.
 • Można skorzystać z pętli indukcyjnej.

Punkt Obsługi
w Dębicy,
39-200 Dębica,
ul. Parkowa 28

 • Punkt mieści się w wynajmowanym pokoju na IV piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Dębicy.
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy Parkowej. Jedno z nich jest wyposażone w podjazd dla wózków i automatycznie otwierane drzwi  .
 • W budynku są dwie windy. Panel sterowania posiada oznaczenia w języku Braille’a.
 • W pobliżu znajdują się miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością.
 • Tablice informacyjne są dostępne w sposób widoczny przy głównym wejściu.
 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością.
 • Możliwość wejścia z psem asystującym.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
 • Można skorzystać z pętli indukcyjnej.

Punkt Obsługi
w Jaśle,
38-200 Jasło,
ul. Mickiewicza 4

 • Punkt mieści się w wynajmowanych dwóch pokojach na I piętrze w budynku Przychodni POZ.
 • Główne wejście do budynku znajduje się od ulicy Mickiewicza i przy nim znajduje się podjazd dla wózka inwalidzkiego.
 • Budynek posiada windę zewnętrzną, do której wchodzi się bezpośrednio z chodnika.
 • W pobliżu znajdują się miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością.
 • Tablice informacyjne są dostępne w sposób widoczny przy głównym wejściu.
 • Możliwość wejścia z psem asystującym.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
 • Można skorzystać z pętli indukcyjnej