logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Informacje ogólne

Drukuj

Posiedzenia

W dniu 27 lutego 2019 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się XI posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

·         Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady POW NFZ.

·         Uchwalenie Planu Pracy POW NFZ na rok 2019.

·         Informacja Dyrektora Oddziału o bieżącej działalności POW NFZ.

·         Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych za IV kwartał 2018 r.

·         Sprawy różne.

 

W dniu 5 czerwca 2019 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się XII posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

·         Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady POW NFZ.

·         Zaopiniowanie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Podkarpackiego OW NFZ za rok 2018 po przeprowadzeniu badania sprawozdania przez biegłego rewidenta.

·         Informacja z wykonania planu finansowego za I kwartał 2019 r.

·         Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych w I kwartale 2019 r.

·         Sprawy różne.

 

W dniu 25 czerwca 2019 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się XIII posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

·         Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady POW NFZ.

·         Przedstawienie Radzie corocznej prognozy przychodów i kosztów na 2020 r.

·         Zaopiniowanie projektu planu finansowego POW NFZ na rok 2020.

·         Sprawy różne