logo obrazek logo 100-lecie Niepodległości Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Informacje ogólne

Drukuj

Posiedzenia

W dniu 27 lutego 2019 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się XI posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

·         Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady POW NFZ.

·         Uchwalenie Planu Pracy POW NFZ na rok 2019.

·         Informacja Dyrektora Oddziału o bieżącej działalności POW NFZ.

·         Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych za IV kwartał 2018 r.

·         Sprawy różne.