Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Posiedzenia

W dniu 19 maja 2021 roku w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się I posiedzenie Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie zwołane przez Wojewodę Podkarpackiego.

Porządek obrad:

 • Wręczenie przez Wojewodę Podkarpackiego nominacji powołanym Członkom Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie.
 • Wybór Przewodniczącego Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie.
 • Informacja Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie na temat aktualnej działalności Oddziału.
 • Sprawy różne.

 

W dniu 10 czerwca 2021 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się II posiedzenie Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie zwołane przez Przewodniczącego Rady.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady POW NFZ.
 • Uchwalenie Regulaminu Działania Rady POW NFZ.
 • Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady POW NFZ.
 • Zaopiniowanie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego POW NFZ za rok 2020 po przeprowadzeniu badania sprawozdania przez biegłego rewidenta.
 • Uchwalenie Harmonogramu Posiedzeń Rady POW NFZ na rok 2021.
 • Sprawy różne.

 

W dniu 25 czerwca 2021 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się III posiedzenie Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie zwołane przez Przewodniczącego Rady.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady POW NFZ.
 • Przedstawienie Radzie corocznej prognozy przychodów i kosztów na 2022 r.
 • Zaopiniowanie projektu planu finansowego POW NFZ na rok 2022.
 • Informacja z wykonania planu finansowego za I kwartał 2021 r.
 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych w I kwartale 2021 r.
 • Sprawy różne.