Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Posiedzenia

W dniu 30 marca 2022 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się VI posiedzenie Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie zwołane przez Przewodniczącego Rady.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady POW NFZ.
 • Informacja Dyrektora o bieżącej działalności POW NFZ.
 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych za IV kwartał 2021 r.
 • Sprawy różne.

 

W dniu 9 czerwca 2022 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się VII posiedzenie Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie zwołane przez Przewodniczącego Rady.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady POW NFZ.
 • Zaopiniowanie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego POW NFZ za rok 2021 po przeprowadzeniu badania sprawozdania przez biegłego rewidenta.
 • Informacja z wykonania planu finansowego za I kwartał 2022 r.
 • Informacja Dyrektora o bieżącej działalności POW NFZ.
 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych w I kwartale 2022 r.
 • Sprawy różne.

 

W dniu 24 czerwca 2022 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się VIII posiedzenie Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie zwołane przez Przewodniczącego Rady.

Porządek obrad:

 • Przedstawienie Radzie corocznej prognozy przychodów i kosztów na 2023 r.
 • Zaopiniowanie projektu planu finansowego POW NFZ na rok 2023.
 • Przedstawienie Radzie rocznego sprawozdania z działalności POW NFZ za rok 2021.
 • Informacja Dyrektora o bieżącej działalności POW NFZ.
 • Sprawy różne.