Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Posiedzenia

W dniu 11 marca 2024 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się XVI posiedzenie Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie zwołane przez Zastępcę Przewodniczącego Rady.

Porządek obrad:

  • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
  • Informacja Dyrektora o bieżącej działalności POW NFZ.
  • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych za IV kwartał 2023 r.
  • Sprawy różne.
  • Wydanie przez Radę POW NFZ opinii w przedmiocie odwołania Pana Roberta Bugaja ze stanowiska Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
  • Wybór Przewodniczącego Rady POW NFZ.

W dniu 16 maja 2024 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się XVII posiedzenie Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie zwołane przez Przewodniczącego Rady.

Porządek obrad:

  • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
  • Wydanie przez Radę POW NFZ opinii w przedmiocie powołania Pani Teresy Gwizdak na stanowisko Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie.
  • Sprawy różne.