Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Posiedzenia

W dniu 27 lutego 2023 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się XI posiedzenie Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie zwołane przez Przewodniczącego Rady.

Porządek obrad:

  • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
  • Informacja Dyrektora o bieżącej działalności POW NFZ.
  • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych za IV kwartał 2022 r.
  • Sprawy różne.