Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Archiwum 2018

W dniu 14 marca 2018 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się VI posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

·         Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady POW NFZ.

·         Informacja Dyrektora Oddziału o bieżącej działalności POW NFZ.

·         Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych za IV kwartał 2017 r.

·         Sprawy różne.

 

 

W dniu 7 czerwca 2018 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się VII posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

·         Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady POW NFZ.

·         Zaopiniowanie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Podkarpackiego OW NFZ za rok 2017 po przeprowadzeniu badania sprawozdania przez biegłego rewidenta.

·         Informacja z wykonania planu finansowego za I kwartał 2018 r.

·         Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych w I kwartale 2018 r.

·         Sprawy różne.

 

W dniu 25 czerwca 2018 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się VIII posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

·         Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady POW NFZ.

·         Przedstawienie Radzie corocznej prognozy przychodów i kosztów na 2019 r.

·         Zaopiniowanie projektu planu finansowego POW NFZ na rok 2019.

·         Sprawy różne.

 

W dniu 17 października 2018 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się IX posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

·         Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady POW NFZ.

·         Informacja z wykonania planu finansowego POW NFZ za I półrocze 2018 r.

·         Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez POW NFZ w roku bieżącym u świadczeniodawców oraz podjętych decyzjach.

·         Informacja o sposobie realizacji przez świadczeniodawców obowiązków wynikających z art. 20 i 21 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.).

·         Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych w II kwartale 2018 r.

·         Sprawy różne

W dniu 18 grudnia 2018 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się X posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

·         Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady POW NFZ.

·         Zapoznanie Rady POW NFZ z planem finansowym POW NFZ na rok 2019.

·         Informacja z wykonania planu finansowego POW NFZ za III kwartał 2018 r. narastająco.

·         Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych za III kwartał 2018 r.

·         Uchwalenie Planu Pracy POW NFZ na rok 2019 - Informacja o zmianie sposobu przygotowywania oraz terminu uchwalania Planu Pracy POW NFZ na rok 2019.”

·         Uchwalenie Harmonogramu Posiedzeń Rady POW NFZ na rok 2019.

·         Sprawy różne.