Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Archiwum 2021

W dniu 16 marca 2021 roku w formie online odbyło się XIX posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

  • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady POW NFZ.
  • Informacja z wykonania planu finansowego za IV kwartał 2020 r.
  • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych za IV kwartał 2020 r.
  • Sprawy różne.

 

W dniu 9 kwietnia 2021 roku w formie online odbyło się XX posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

  • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady POW NFZ.
  • Informacja Dyrektora Oddziału o bieżącej działalności POW NFZ.
  • Sprawozdanie z działalności Rady POW NFZ w latach 2017-2021.
  • Sprawy różne.