Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Archiwum 2021

W dniu 16 marca 2021 roku w formie online odbyło się XIX posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady POW NFZ.
 • Informacja z wykonania planu finansowego za IV kwartał 2020 r.
 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych za IV kwartał 2020 r.
 • Sprawy różne.

 

W dniu 9 kwietnia 2021 roku w formie online odbyło się XX posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady POW NFZ.
 • Informacja Dyrektora Oddziału o bieżącej działalności POW NFZ.
 • Sprawozdanie z działalności Rady POW NFZ w latach 2017-2021.
 • Sprawy różne.

 

W dniu 19 maja 2021 roku w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się I posiedzenie Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie zwołane przez Wojewodę Podkarpackiego.

Porządek obrad:

 • Wręczenie przez Wojewodę Podkarpackiego nominacji powołanym Członkom Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie.
 • Wybór Przewodniczącego Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie.
 • Informacja Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie na temat aktualnej działalności Oddziału.
 • Sprawy różne.

 

W dniu 10 czerwca 2021 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się II posiedzenie Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie zwołane przez Przewodniczącego Rady.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady POW NFZ.
 • Uchwalenie Regulaminu Działania Rady POW NFZ.
 • Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady POW NFZ.
 • Zaopiniowanie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego POW NFZ za rok 2020 po przeprowadzeniu badania sprawozdania przez biegłego rewidenta.
 • Uchwalenie Harmonogramu Posiedzeń Rady POW NFZ na rok 2021.
 • Sprawy różne.

 

W dniu 25 czerwca 2021 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się III posiedzenie Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie zwołane przez Przewodniczącego Rady.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady POW NFZ.
 • Przedstawienie Radzie corocznej prognozy przychodów i kosztów na 2022 r.
 • Zaopiniowanie projektu planu finansowego POW NFZ na rok 2022.
 • Informacja z wykonania planu finansowego za I kwartał 2021 r.
 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych w I kwartale 2021 r.
 • Sprawy różne.

 

W dniu 20 października 2021 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się IV posiedzenie Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie zwołane przez Przewodniczącego Rady.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady POW NFZ.
 • Informacja z wykonania planu finansowego POW NFZ za I półrocze 2021 r.
 • Informacja o sposobie realizacji przez świadczeniodawców obowiązków wynikających z art. 20 i 21 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398, ze zm.).
 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych w II kwartale 2021 r.
 • Sprawy różne.

 

W dniu 15 grudnia 2021 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się V posiedzenie Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie zwołane przez Przewodniczącego Rady.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady POW NFZ.
 • Uchwalenie Planu Pracy POW NFZ na rok 2022.
 • Zapoznanie Rady POW NFZ z planem finansowym POW NFZ na rok 2022.
 • Informacja z wykonania planu finansowego POW NFZ za III kwartał 2021 r. narastająco.
 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych za III kwartał 2021 r.
 • Uchwalenie Harmonogramu Posiedzeń Rady POW NFZ na rok 2022.
 • Sprawy różne.