Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Portal Świadczeniodawcy

 1. Link: Portal Świadczeniodawcy
 2. Rejestracja do Portalu Świadczeniodawcy
  Podmioty mające zamiar ubiegać się po raz pierwszy o umowę z POW NFZ oraz Apteki/Punkty Apteczne powinny dokonać elektronicznej rejestracji w systemie informatycznym POW NFZ.

  Instrukcja uzyskania dostępu do Portalu Świadczeniodawcy - rejestracja elektroniczna
 3. Aktywacja konta Świadczeniodawcy w Portalu Świadczeniodawcy
 4. Portal Świadczeniodawcy - dokumentacja (format PDF - 52,4 MB)
 5. Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia:
 6. Umowa upoważniająca do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia dla roku 2024 (format PDF - 0,3 MB)
 7. Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia:
 8. Wniosek o zawieszenie konta (format RTF - 0,01 MB)
 9. Wniosek o odblokowanie konta na podstawie § 5 ust. 7, Regulaminu korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia (format RTF - 0,01 MB)
 10. Wniosek o odblokowanie konta zablokowanego w wyniku błędnie wprowadzonego hasła (format RTF - 0,01 MB)
 11. Wniosek o zmianę hasła do Portalu Świadczeniodawcy lub skrzynki pocztowej (format RTF - 0,05 MB) oraz (format PDF - 0,2 MB) - uwaga! Przy wypełnianiu proszę zaznaczyć, czy sprawa dotyczy Portalu, czy skrzynki.
 12. Wymagany wzór upoważnienia (format RTF - 0,4 MB)