Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Szybka Terapia Onkologiczna DiLO

    Informacje dedykowane dla świadczeniodawców.

Znajdą Państwo tutaj potrzebne informacje dotyczące uzyskania dostępu i użytkowania systemu Obsługi Kart DiLO, kontakt do pracowników POWNFZ udzielających informacji dotyczących "pakietu onkologicznego" oraz bieżące komunikaty.

Szybka Terapia Onkologiczna

 

System Obsługi Kart Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO)

 

1. Szybka terapia onkologiczna, karty DiLO – informacje.

Wszelkie informacje dotyczące pakietu onkologicznego znajdą Państwo na stronie http://pakietonkologiczny.gov.pl/

Logo - szybka terapia onkologiczna -> Pobierz (JPG)

 

2. Uzyskanie dostępu do systemu Obsługi Kart DiLO.

Świadczeniodawca posiadający podpisaną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na jeden lub wszystkie z podanych rodzajów świadczeń: podstawowa opieka zdrowotna (POZ), ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) lub leczenie szpitalne (SZP), może uzyskać dostęp do Systemu Obsługi Kart DiLO.  Dodatkowo możliwe jest wyznaczenie operatora lub listy operatorów, którzy mają mieć dostęp do rejestracji i obsługi kart w w/w systemie z Portalu Personelu w ramach danego świadczeniodawcy.

Operatorzy systemu mają możliwość uzyskania dostępu do systemu obsługi kart DiLO  w dwóch konfiguracjach:

             a) Jako operator świadczeniodawcy – użytkownik  z Portalu Świadczeniodawcy.

             b) Jako lekarz -  użytkownik z Portalu Personelu.

Poniżej szczegółowe instrukcje nadawania uprawnień:

- Ogólna instrukcja nadawania uprawnień (PDF) 

- Instrukcja nadania uprawnienia do Systemu Obsługi Kart DiLO dla użytkowników z prawami administratora do Portalu Świadczeniodawcy (PDF)

Instrukcja nadania uprawnienia do Systemu Obsługi Kart DiLO dla użytkowników z Portalu Personelu (PDF)

 

3. Logowanie się do systemu Obsługi Kart DiLO.

Użytkownicy posiadające uprawnienia do wydawania kart DiLO nadawane w Portalu Świadczeniodawcy  mogą korzystać z systemu poprzez przeglądarkę internetową za pomocą aplikacji portalowej znajdującej się na stronie https://dilo.nfz.gov.pl/ap-dilo/.

Dane dostępowe:

- dla Świadczeniodawców (użytkownicy z Portalu Świadczeniodawcy)
Oddział - Podkarpacki (09)
Typ kontrahenta - Świadczeniodawca
Świadczeniodawca - kod Świadczeniodawcy (09R/…..)
Login - użytkownik do Portalu Świadczeniodawcy
Hasło - hasło używane do logowania do Portalu Świadczeniodawcy dla danego użytkownika.

WAŻNE!!! Do poprawnego zalogowania się świadczeniodawcy wymagane jest posiadanie konta dostępowego w kontekście konkretnego Oddziału Wojewódzkiego.

- dla lekarzy (użytkownicy z Portalu Personelu) 

Oddział - Podkarpacki (09)
Typ kontrahenta - Lekarz
Kod personelu - unikalny kod personelu (dostępny po zalogowaniu na Portalu Personelu)
Login - użytkownik do Portalu Personelu
Hasło - hasło używane do logowania do Portalu Personelu dla danego użytkownika.

WAŻNE!!!  W przypadku logowania się do systemu Obsługi Kart DiLO na lekarza ( użytkownika z Portalu Personelu) po zalogowaniu użytkownik wskazuje świadczeniodawcę, który upowaznił go do obsługi karty DiLO. Należy wybrać świadczeniodawcę w imieniu którego obsługiwane będą karty DiLO.

 

4. Instrukcje użytkownika systemy Obsługi Kart DiLO.

Instrukcje wydawania kart DiLO w w/w systemie w 4 trybach

1) w podstawowej opiece zdrowotnej (PDF)

      2) w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (PDF)

      3) w szpitalu (PDF)

      4) w szpitalu - leczenie onkologiczne rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2015 r. (PDF)

  Szczegółowa instrukcja postępowania związana z dalszymi etapami wydania karty: 

      5) Instrukcja rejestracji etapu karty wydanej w POZ_AP DiLO (PDF)

      6) Instrukcja rejestracji etapu karty wydanej w AOS_AP DiLO (PDF)

      7) Instrukcja rejestracji etapu karty wydanej w SZP_AP DiLO (PDF)

      8) Instrukcja rejestracji etapu karty wydanej w SZP KL_AP DiLO (PDF)

      9) Charakterystyka kodu kreskowego (PDF)

 

5. Ważne komunikaty: 

- Szybka terapia onkologiczna – informacje -> http://pakietonkologiczny.gov.pl/

- Komunikaty dla świadczeniodawców dotyczące DiLO -> http://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/pakiet-onkologiczny/

- Komunikat dotyczący zmian w karcie dilo -> http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,6771.html

 

6. Najczęstsze pytania:


Pyt.: Czy w systemie DiLO wprowadzane są wszystkie dane związane z obsługą karty?

Odp.: W systemie rejestrowane są tylko dane podstawowe: dane pacjenta (ewentualnie opiekuna), podstawowe informacje dotyczące rozpoznania, informacje o dalszym postępowaniu (które wskazują kolejny etap w procesie) oraz dane umożliwiające rozliczenie świadczenia (miejsce udzielania świadczeń i umowa). Pozostałe informacje – medyczne – muszą być uzupełnione na wydruku karty poza systemem.


Pyt.: Czy świadczeniodawca, który zawarł umowę z kilkoma OW NFZ będzie korzystał z 1 konta dostępowego do pracy z systemem DiLO?

Odp.: Nie. Do poprawnej pracy wymagane jest posiadanie konta dostępowego w kontekście Oddziału Wojewódzkiego.


Pyt.: Czy konta dostępowe działające w systemie Portal świadczeniodawcy będą funkcjonować w systemie DiLO?

Odp.: Tak, pod warunkiem, że w Portalu Świadczeniodawcy zostanie dla operatora nadane odpowiednie uprawnienie.


Pyt.: Czy w bieżącej wersji systemu rejestrację operacji może wykonywać lekarz na swoim koncie dostępowym?

Odp.: Nie. Funkcjonalność taka zostanie udostępniona produkcyjnie do końca bieżącego roku.


Pyt.: Czy w bieżącej wersji systemu, można rejestrować etapy obsługi karty.

Odp.: Nie. Funkcjonalność taka zostanie udostępniona produkcyjnie do końca bieżącego roku.


Pyt.: Czy lekarz musi wykonywać wydruk kolorowy?

Odp.: Nie, karta DiLO drukowana z systemu jest w drukowana w skali szarości.


Pyt.: Czy rejestracja karty DiLO / etapu obsługi w systemie musi być wykonana przez lekarza czy operację w systemie może wykonać pielęgniarka/rejestrator(ka)?

Odp.: Wystarczy, że operator rejestrujący operację ma uprawnienia do pracy w systemie DiLO (uprawnienie do pracy nadaje się w systemie Portal świadczeniodawcy).


Pyt.: Czy niezbędny jest podpis lekarza na karcie?

Odp.: Tak


Pyt.: Czy w dalszym toku leczenia np. u specjalisty (karta wydana przez lekarza POZ), lekarz może wypisać „swoją część” ręcznie (by nie drukować karaty z nowo wypełnionymi danymi, w celu oszczędności papieru i tonera)

Odp.: Jeśli karta DiLO, z którą przyszedł pacjent, zawiera część niezbędną do uzupełnienia na bieżącym etapie, lekarz może ją uzupełnić ręcznie. Oczywiście, aby świadczenie to zostało poprawnie rozliczone, kolejny etap postępowania musi być zarejestrowany w systemie i (po wykonaniu świadczenia) zamknięty w systemie ze wskazaniem dalszego postępowania.


Pyt.: Próbując wprowadzić kartę DiLO na jakiegokolwiek lekarza zatrudnionego u danego świadczeniodawcy wyświetlany jest błąd: Nie udało się zweryfikować poprawnie danych  lekarza: w Centralnym Wykazie Personelu Medycznego NFZ nie istnieje  osoba o danym numerze prawa wykonania zawodu, nazwisku i imieniu.

Odp.:Przyczyną wystąpienia problemu jest brak danych lekarza w Centralnym Wykazie Personelu. W takim przypadku konieczny jest kontakt świadczeniodawcy z OW NFZ.


Pyt.: Czy dane wprowadzanie w takcie pilotażu zostają po jego zakończeniu usunięte?

Odp.: Tak.


Pyt.: Czy po zapisaniu wydania karty / rozpoczęcia etapu (zarejestrowana pozycja istnieje na liście kart DiLO) można poprawić wprowadzone informacje?

Odp.: Nie. W bieżącej wersji pomyłka operatora wymaga wykonania Anulowania karty DiLO i   wpisania informacji od nowa do systemu.


 

7.Kontakt 

Informacji dla świaczeniodawców dotyczące organizacji i finansowania świadczeńopieki zdrowotnej od 1 stycznia 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. "pakietu onkologicznego" udzielają następujące osoby:

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Dział Kontraktowania Świadczeń i Obłsugi Umów

W zakresie lecznictwa szpitalnego
    Izabela Markiewicz Izabela.markiewicz@nfz-rzeszow.pl 178604184

W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
    Agnieszka Kruk agnieszka.kruk@nfz-rzeszow.pl 178604104

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
    Paweł Wojtowicz paweł.wojtowicz@nfz-rzeszow.pl 178604123

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń

W zakresie lecznictwa szpitalnego
    Lilianna Fidor lilianna.fidor@nfz-rzeszow.pl 178604160

W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
    Anna Chłanda anna.chlanda@nfz-rzeszow.pl 178604243

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
    Elżbieta Ożdzyńska elzbieta.ozdzynska@nfz-rzeszow.pl 178604158

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Dział Wyrobów Medycznych (środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne)
    Bożena Kloc bozena.kloc@nfz-rzeszow.pl 178604197

Wydział Gospodarki Lekami
    Annetta Ossowska-Bieniek annetta.ossowska@nfz-rzeszow.pl 178604179

Wydział Informatyki (zmiany techniczne związane z wprowadzeniem nowego obowiązku sprawozdawczego)
    Iwona Kurc iwona.kurc@nfz-rzeszow.pl 178604105
    Katarzyna Dyrak katarzyna.dyrak@nfz-rzeszow.pl 178604124