Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

 

Z usługi tłumacza języka migowego online można skorzystać:

 1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do naszego  oddziału.

Znajduje się tam oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem.

 Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym w:

 • Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie, ul. Zamkowa 8 - sala obsługi na parterze.
 1. Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu.

Wystarczy, posiadanie sprzętu (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu.

 

Usługa dostępna jest po kliknięciu w ikonę                      

Kliknięcie linku wywołuje połączenie z tłumaczem języka migowego. Dzięki czemu tłumacz pośredniczy w rozmowie telefonicznej  z pracownikiem.

 

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz.U. 2019 poz. 1696),
 2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1243).

 

Komunikowanie się osób uprawnionych wymienionych w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się z Podkarpackim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia [1]

Formy kontaktu:

 • email: jmigowy@nfz-rzeszow.pl
 • SMS, MMS: 695 608 101
 • Faks: 17 86 04 228
 • elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP): /pn44s4o7hk/SkrytkaESP
 • Wizyta w oddziale:  ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów

w godzinach: 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku

Osoba uprawniona ma prawo wymagać od organów administracji publicznej stosowania przepisów ustawy o języku migowym. [2]

Zgodnie z ustawą o języku migowym osoby uprawnione będące osobami niepełnosprawnymi [3] mają prawo w kontakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) korzystać bezpłatnie z pomocy tłumacza:

 • polskiego języka migowego (PJM),
 • systemu językowo-migowego (SJM)
 • sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Wojewoda prowadzi aktualny rejestr tłumaczy w tym zakresie.

 

Zasady uzyskania bezpłatnej pomocy tłumacza PJM, SJM i SKOGN

Zasady uzyskania bezpłatnej pomocy tłumacza PJM, SJM i SKOGN określa zarządzenie Prezesa NFZ [4].

Zgłoszenie pisemne można wnieść do oddziału za pośrednictwem wymienionych wyżej  form kontaktu. 

Przykładowy Wniosek: Wniosek zgłoszenia chęci skorzystania z pomocy tłumacza PJM, SJM, SKOGN

 

Prawo korzystać z pomocy osoby przybranej w kontakcie z NFZ

Osoba uprawniona w kontakcie z NFZ  ma prawo korzystać z pomocy osoby przybranej. Osoba przybrana to osoba mająca co najmniej 16 lat, swobodnie wybrana, obdarzonej przez osobę uprawnioną zaufaniem.

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się  (Dz. U. Nr 209, poz. 1243.),
 2. art. 5 § 2 pkt 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz.1016),
 4. Zarządzenie Nr 18/2012/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zgłoszenia do Narodowego Funduszu Zdrowia chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJN, SJM i SKOGN.