Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Uchwały

Uchwała Nr 20/V/2024 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie wydania opinii w przedmiocie odwołania Pana Roberta Bugaja ze stanowiska Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie.


Uchwała Nr 21/V/2024 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie.


Uchwała Nr 22/V/2024 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie.


UCHWAŁA Nr 23/V/2024 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie wydania opinii w przedmiocie powołania Pani Teresy Gwizdak na stanowisko Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie.


UCHWAŁA Nr 24/V/2024 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie z dnia 7 czerwca 2024 roku w sprawie zaopiniowania i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie za 2023 r.


UCHWAŁA Nr 25/V/2024 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie na 2025 rok