Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Archiwum 2017

Uchwała Nr 23/III/2017 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z Działalności Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie kończącego czteroletnią kadencję obejmującą lata 2013 – 2017.

 

Uchwała Nr 1/IV/2017 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie.

 

Uchwała Nr 2/IV/2017 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Działania Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie.

 

Uchwała Nr 3/IV/2017 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie zaopiniowania i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie za 2017 r.

 

Uchwała Nr 4/IV/2017 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie.

 

Uchwała Nr 5/IV/2017 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie na 2018 rok.

 

Uchwała Nr 6/IV/2017 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 2/IV/2017 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Działania Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie.

 

Uchwała Nr 7/IV/2017 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia Harmonogramu Posiedzeń Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie na 2017 rok.

 

Uchwała Nr 8/IV/2017 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Planu Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok.

 

Uchwała Nr 9/IV/2017 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Harmonogramu Posiedzeń Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Rzeszowie na 2018 rok.