Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Archiwum 2008

  1. Uchwała Nr 1/I/2008 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zaopiniowania odwołania Pana Zbigniewa Sieczkosia ze stanowiska Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie.
  2. Uchwała Nr 2/I/2008 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu finansowego Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2007r.
  3. Uchwała Nr 3/I/2008 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie zaopiniowania powołania Pani Barbary Kuźniar-Jabłczyńskiej na stanowisko Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
  4. Uchwała Nr 4/I/2008 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2007 r. po przeprowadzeniu badania przez biegłego rewidenta.
  5. Uchwała Nr 5/I/2008 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2009 rok.
  6. Uchwała Nr 6/I/2008 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2009 rok.
  7. Uchwała Nr 7/I/2008 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie za okres 2004-2008.