Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Archiwum 2005

 1. Uchwała nr 1/I/2005 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia 2004 roku w sprawie wydania opinii o utworzeniu w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia działu, sekcji i samodzielnych stanowisk.
  tekst uchwały: (JPG),
  załącznik: (JPG)
 2. Uchwała nr 2/I/2005 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Działania Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
  tekst uchwały: (JPG),
  załącznik: strona 1 (JPG), strona 2 (JPG), strona 3 (JPG), strona 4 (JPG)
 3. Uchwała Nr 3/I/2005 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Planu Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
  tekst uchwały: (JPG)
  załącznik: strona 1 (JPG), strona 2 (JPG), strona 3 (JPG), strona 4 (JPG), strona 5 (JPG), strona 6 (JPG), strona 7 (JPG), strona 8 (JPG), strona 9 (JPG), strona 10 (JPG), strona 11 (JPG), strona 12 (JPG)
 4. Uchwała Nr 4/I/2005 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 marca 2005 roku w sprawie zaopiniowania i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2004 r.
  tekst uchwały: (JPG)
  załącznik: strona 1 (JPG), strona 2 (JPG), strona 3 (JPG), strona 4 (JPG)
 5. Uchwała Nr 5/I/2005 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
  tekst uchwały: (JPG)
  załącznik: strona 1 (JPG), strona 2 (JPG)
 6. Uchwała Nr 6/I/2005 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 3/I/2005 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
  tekst uchwały: (JPG)
  załącznik: strona 1 (JPG), strona 2 (JPG)
 7. Uchwała Nr 7/I/2005 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie wydania opinii o utworzeniu w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim Naradowego Funduszu Zdrowia Sekcji Komunikacji Społecznej.
  tekst uchwały: (JPG)
 8. Uchwała Nr 8/I/2005 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu Kontroli Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie przez Radę Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia"
  tekst uchwały: (JPG)
  załącznik: strona 1 (JPG), strona 2 (JPG), strona 3 (JPG)
 9. Uchwała Nr 9/I/2005 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 rok
  tekst uchwały: strona 1 (JPG), strona 2 (JPG)
  załącznik: strona 1 (JPG), strona 2 (JPG), strona 3 (JPG)
 10. Uchwała Nr 10/I/2005 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia Planu Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 rok
  tekst uchwały: (PDF)