Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Archiwum 2009

 1. Uchwała Nr 1/II/2009 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 lutego 2009 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
 2. Uchwała Nr 2/II/2009 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 lutego 2009 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
 3. Uchwała Nr 3/II/2009 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia Harmonogramu Posiedzeń Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2009 rok.
 4. Uchwała Nr 4/II/2009 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Działania Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie.
 5. Uchwała Nr 5/II/2009 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu finansowego Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2008 rok.
 6. Uchwała Nr 6/II/2009 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2008 r. po przeprowadzeniu badania przez biegłego rewidenta
 7. Uchwała Nr 7/II/2009 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2010 rok
 8. Uchwała Nr 8/II/2009 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie zaopiniowania odwołania Pani Barbary Kuźniar - Jabłczyńskiej ze stanowiska Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie.
 9. Uchwała Nr 9/II/2009 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Planu Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2010 rok.
 10. Uchwała Nr 10/II/2009 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Harmonogramu Posiedzeń Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2010 rok.
 11. Uchwała Nr 11/II/2009 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie zaopiniowania Pani Grażyny Hejda na stanowisko Dyrektoraa Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
 12. Uchwała Nr 12/II/2009 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie zaopiniowania Pani Grażyny Hejda na stanowisko Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
 13. Uchwała Nr 13/II/2010 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu finansowego Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2009 rok.