Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Archiwum 2014

1. Uchwała Nr 9/III/2014 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 czerwca 2014 roku w  sprawie zaopiniowania i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013r.

2. Uchwała Nr 10/III/2014 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 rok.

3.   Uchwała Nr 11/III/2014 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Planu Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 rok.

4.   Uchwała Nr 12/III/2014 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Harmonogramu Posiedzeń Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 rok.