Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Archiwum 2013

1. Uchwała Nr 1/III/2013 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

2. Uchwała Nr 2/III/2013 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

 3. Uchwała Nr 3/III/2013 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Działania Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie.

 4. Uchwała Nr 4/III/2013 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Harmonogramu Posiedzeń Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok.

 5. Uchwała Nr 5/III/2013 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie zaopiniowania i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  za 2012 r.

 6. Uchwała Nr 6/III/2013 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 rok.                                                                                                                                

7. Uchwała Nr 7/III/2013 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego    Funduszu Zdrowia w sprawie uchwalenia Planu Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 rok.                                                       

8. Uchwała Nr 8/III/2013 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie uchwalenia Harmonogramu Posiedzeń Rady  Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 rok.