Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Archiwum 2010

1. Uchwała Nr 13/II/2010 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu finansowego Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2009 rok. 

2. Uchwała Nr 14/II/2010 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2009r. po przeprowadzeniu badania przez biegłego rewidenta. 

3. Uchwała Nr 15/II/2010 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok. 

4. Uchwała Nr 16/II/2010 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia Planu Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok. 

5. Uchwała Nr 17/II/2010 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia Harmonogramu Posiedzeń Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok.