Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Archiwum 2007

 1. Uchwała Nr 1/I/2007 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie zaopiniowania i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 rok.
  tekst uchwały: (JPG)
  załącznik: strona 1 (JPG), strona 2 (JPG)
 2. Uchwała Nr 2/I/2007 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2008 rok.
  tekst uchwały: (JPG)
  informacja dotycząca przygotowania projektu planu finansowego: strona 1 i 2 (JPG), strona 3 (JPG)
  załącznik: strona 1 i 2 (JPG), strona 3 (JPG)
 3. Uchwała Nr 3/I/2007 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Planu Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2008 rok.
  tekst uchwały: (JPG)
  plan pracy: strona 1 (JPG), strona 2 (JPG), strona 3 (JPG), strona 4 (JPG)
 4. Uchwała Nr 4/I/2007 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2008 rok.
  tekst uchwały: (JPG)
  plan pracy: strona 1 (JPG), strona 2 (JPG)