Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Archiwum 2012

1. Uchwała Nr 22/II/2012 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finasowego Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2011 r.

2. Uchwała Nr 23/II/2012 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu finasowego Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok.

3. Uchwała Nr 24/II/2012 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie  uchwalenia Planu Pracy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok.

4. Uchwała Nr 25/II/2012 Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie za okres 2009-2012.