Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

SIMP

 


 

Informacje o programie


System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki (SIMP) jest narzędziem udostępnionym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, służącym do prowadzenia elektronicznej dokumentacji realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych:

 

1. program profilaktyki chorób układu krążenia,

2. program profilaktyki raka szyjki macicy – procedura pobrania materiału do przesiewowego badania cytologicznego,

3. program profilaktyki raka szyjki macicy – etap diagnostyczny,

4. program profilaktyki raka szyjki macicy – etap pogłębionej diagnostyki,

5. program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy,

6. program profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki


 

Dostęp przez internet – Link:   https://csm-swd.nfz.gov.pl/Uprawnienia

Świadczeniodawcy proszeni są o wyznaczenie pracownika który będzie pełnił rolę administratora kont pracowniczych.

W celu założenia konta użytkownika Administrator może skorzystać z procedury wspierającej zakładanie  kont.

Na ekranie logowania świadczeniodawcy jest link do aplikacji generującej loginy i hasła oraz drukującej wnioski.

POW NFZ aktywuje konto Administratora na podstawie przesłanego (również w formie papierowej) wniosku, o czym wnioskodawca jest informowany e-mailem.

System dostępowy świadczeniodawcy

Administrator zakłada konta wyznaczonym  pracownikom świadczeniodawcy i nadaje uprawnienia do pracy w systemie SIMP.
Świadczeniodawcy, którzy pełnią rolę administratora kont pracowniczych w systemie SIMP proszeni są o zapoznanie  się z pomocą do SIMP w części administracyjnej, gdzie opisane są zasady  zakładania kont w ramach swojej jednostki .

 


 

Dane adresowe


Pomoc Techniczna ASSECO POLAND SA: 32 604 46 59, 32 604 46 69


Wojewódzki Ośrodek Koordynujący

Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina
35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2
Tel. 17 86 66 115

tel./fax: 17 86 66 436,  17 86 66 275 e-mail: wok.podkarpacie@onet.eu