Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Archiwum 2017

W dniu 7 marca 2017 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie odbyło się XXII posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 • Informacja Dyrektora Oddziału o bieżącej działalności POW NFZ.
 • Sprawozdanie z działalności Rady POW NFZ w latach 2013-2017.
 • Sprawy różne.

 

W dniu 10 kwietnia 2017 roku w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się I posiedzenie Rady zwołane przez Wojewodę Podkarpackiego.

Porządek obrad:

 • Wręczenie przez Wojewodę Podkarpackiego nominacji powołanym Członkom Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie.
 • Wybór Przewodniczącego Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie.
 • Informacja Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie na temat aktualnej działalności Oddziału.
 • Uchwalenie Regulaminu Działania Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie.
 • Sprawy różne.

 

W dniu 1 czerwca 2017 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się II posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 • Zaopiniowanie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Podkarpackiego OW NFZ za rok 2016 po przeprowadzeniu badania sprawozdania przez biegłego rewidenta.
 • Informacja z wykonania planu finansowego za I kwartał 2017 r.
 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych w I kwartale 2017 r.
 • Uchwalenie Harmonogramu Posiedzeń Rady POW NFZ na rok 2017.
 • Sprawy różne.

 

W dniu 22 czerwca 2017 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się III posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 • Przedstawienie Radzie POW NFZ corocznej prognozy przychodów i kosztów POW NFZ (Przychody i koszty
  2018 – 2020).
 • Zaopiniowanie projektu planu finansowego POW NFZ na rok 2018.
 • Uchwalenie zmian do Regulaminu Działania Rady POW NFZ.
 • Uchwalenie Harmonogramu Posiedzeń Rady POW NFZ na rok 2017.
 • Sprawy różne.

W dniu 20 października 2017 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie odbyło się IV posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady POW NFZ.
 • Informacja z wykonania planu finansowego POW NFZ za I półrocze 2017 r.
 • Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez POW NFZ w roku bieżącym u świadczeniodawców oraz podjętych decyzjach.
 • Informacja o sposobie realizacji przez świadczeniodawców obowiązków wynikających z art. 20 i 21 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.).
 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych w II kwartale 2017 r.
 • Sprawy różne.

W dniu 4 grudnia 2017 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się V posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady POW NFZ.
 • Zapoznanie Rady POW NFZ z planem finansowym POW NFZ na rok 2018.
 • Informacja z wykonania planu finansowego POW NFZ za III kwartał 2017 r. narastająco.
 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych za III kwartał 2017 r.
 • Uchwalenie Planu Pracy POW NFZ na rok 2018.
 • Uchwalenie Harmonogramu Posiedzeń Rady POW NFZ na rok 2018.
 • Sprawy różne.