logo obrazek logo 100-lecie Niepodległości Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Cztery pory roku dla zdrowia - profilaktyczne programy zdrowotne

Drukuj

Program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry

Program profilaktyki jaskry 

Świadczenia opieki zdrowotnej związane z wczesnym wykrywaniem jaskry są finansowane zgodnie z załącznikiem nr 5b do Zarządzenia Nr 22/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (z późn. zm.).

Badanie przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania jaskry obejmuje:

  1. przeprowadzenie wywiadu w kierunku jaskry,
  2. przeprowadzenie edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki i objawów jaskry,
  3. badanie okulistyczne przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej z dokładną, stereoskopową oceną tarczy nerwu wzrokowego,
  4. badanie ciśnienia śródgałkowego- metodą tonometrii aplanacyjnej Goldmana lub tonometrii impresyjnej Schotza (zalecane także wykonanie pomiaru centralnej grubości rogówki),
  5. badanie kąta przesączania- gonioskopia przy użyciu trójlustra Goldmana,
  6. określenie trybu dalszego postępowania, w zależności od wyniku badania.

Program ten zrealizować można w każdej poradni okulistycznej, która posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wykaz placówek realizujących programy profilaktyczne na Podkarpaciu