logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Cztery pory roku dla zdrowia - profilaktyczne programy zdrowotne

Drukuj

Program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry

Program profilaktyki jaskry

Badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania jaskry skierowane są do świadczeniobiorców w wieku powyżej 35 roku życia (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia). Badaniami przesiewowymi nie mogą być objęci świadczeniobiorcy, którzy byli diagnozowani w kierunku jaskry w ciągu ostatnich 24 miesięcy (w szczególności w ramach profilaktycznych badań przesiewowych kontraktowanych w roku 2006 i 2007) lub u których już wcześniej zdiagnozowano jaskrę.

Przeprowadzenia badanie przesiewowego w kierunku wczesnego wykrywania jaskry obejmuje:

  1. przeprowadzenie wywiadu w kierunku jaskry i wypełnienie ankiety
  2. przeprowadzenie edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki i objawów jaskry,
  3. badanie okulistyczne przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej z dokładną, stereoskopową oceną tarczy nerwu wzrokowego,
  4. badanie ciśnienia śródgałkowego- metodą tonometrii aplanacyjnej Goldmana lub tonometrii impresyjnej Schotza (zalecane także wykonanie pomiaru centralnej grubości rogówki),
  5. badanie kąta przesączania- gonioskopia przy użyciu trójlustra Goldmana,
  6. określenie trybu dalszego postępowania, w zależności od wyniku badania potwierdzone pisemnie: - zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po 24 miesiącach w przypadku prawidłowego wyniku badania lub - skierowanie osób z nieprawidłowym wynikiem badania do dalszej diagnostyki lub objęcie leczeniem


Program ten zrealizować można w każdej poradni okulistycznej, która posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 

Wykaz placówek realizujących programy profilaktyczne na Podkarpaciu