Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług pocztowych dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 16-10-2014 r.