Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski w Podkarpackim OW NFZ w Rzeszowie można zgłaszać do Sekcji Skarg i Wniosków Wydziału Spraw Świadczeniobiorców POW NFZ:

Podkarpacki OW NFZ
ul. Zamkowa 8
35-032 Rzeszów
 

www.gov.pl/rpp

kancelaria@rpp.gov.pl

Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 (czynna pn.-pt. w godzinach 8:00 – 18:00).

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące kontaktu z Biurem znajdują się także w linku https://www.gov.pl/web/rpp/kontakt

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie  oraz ustnie do protokołu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Przedmiotem skargi może być w szczególności:
1) naruszenie praw świadczeniobiorców w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł umowę o ich udzielanie;
2) przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez Fundusz;
3) zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Funduszu.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności :
sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, a także sprawy związane z lepszym zaspakajaniem potrzeb świadczeniobiorców oraz z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Fundusz.

 

Więcej informacji jak złożyć skargę znajduje się na stronie Centrali NFZ

Ponadto Pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może złożyć skargę także do innych instytucji:
 

 • Rzecznika Praw Pacjenta
  ul. Młynarska 46
  01-171 Warszawa
  Bezpłatna Infolinia Rzecznika:
  800-190-590

 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej - www.nil.org.pl,

 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - www.izbapiel.org.pl

 • Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa
  fax: 22 531-03-01
  godziny pracy urzędu: 8:00 - 16:00