Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat dotyczący ceny oczekiwanej obowiązującej w postępowaniach konkursowych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe ogłoszonych 19.09.2023 r.

wt 19 Wrz 2023

Informujemy o cenie oczekiwanej obowiązującej w postępowaniach konkursowych w rodzaju Leczenie Szpitalne w zakresie programy lekowe, ogłoszonych 19.09.2023 roku.

Produkt Nazwa produktu Cena
oczekiwana
(PLN)
03.0000.444.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z GUZAMI
LITYMI Z FUZJĄ GENU RECEPTOROWEJ KINAZY
TYROZYNOWEJ DLA NEUROTROFIN (NTRK)
1,64
03.0001.444.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW
Z GUZAMI LITYMI Z FUZJĄ GENU RECEPTOROWEJ
KINAZY TYROZYNOWEJ DLA NEUROTROFIN (NTRK)
1,00
03.0000.446.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA
MAKROGLOBULINEMIĘ WALDENSTRÖMA
1,64
03.0001.446.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA
MAKROGLOBULINEMIĘ WALDENSTRÖMA
1,00
03.0000.447.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA DEPRESJĘ
LEKOOPORNĄ
1,64
03.0001.447.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA
DEPRESJĘ LEKOOPORNĄ
1,00
03.0000.444.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z GUZAMI
LITYMI Z FUZJĄ GENU RECEPTOROWEJ KINAZY
TYROZYNOWEJ DLA NEUROTROFIN (NTRK)
1,64
03.0001.444.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW
Z GUZAMI LITYMI Z FUZJĄ GENU RECEPTOROWEJ
KINAZY TYROZYNOWEJ DLA NEUROTROFIN (NTRK)
1,00

 

 

Autor: Iwona Karasowska-Stepaniak, Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych
Wszystkie aktualności