logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat dotyczący art. 37k ustawy Prawo Farmaceutyczne

pn 10 Cze 2019

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie uprzejmie przypomina, że zgodnie z nowelizacją treści art. 37k ustawy Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 2019 poz. 499), badacz lub właściwy podmiot leczniczy winien poinformować właściwy Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia o numerze PESEL uczestnika badania klinicznego, a w przypadku jego braku – o numerze dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, w terminie 14 dni od dnia włączenia do badania.

Przedmiotowa zmiana weszła w życie z dniem 1 czerwca 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 399).

Do Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informacje w postaci nr PESEL uczestników badań klinicznych można przekazać:

  • w formie listu na adres Wydział Gospodarki Lekami – Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia , ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów,
  • na adres dedykowanej skrzynki email badania.kliniczne@nfz-rzeszow.pl., (ewentualne hasło deszyfrujące do dokumentu proszę przekazywać telefonicznie pod nr telefonu 17 86 04 224, 17 86 04 261),
  • za pośrednictwem e-PUAP.

Należy podkreślić, że korespondencja zawierająca powyższe dane przekazywana przez Administratora danych (którym jest badacz lub właściwy podmiot leczniczy) powinna zapewnić wyrażony w art. 5 ust. l lit f Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE)  2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.Nr.119, str.1) standard integralności oraz poufności danych uczestnika badania klinicznego.

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności