Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat dotyczący zaproszeń do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2023

wt 29 Lis 2022

Komunikat dotyczący zaproszeń do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2023

 

Komunikat kierujemy do podmiotów, które:

  • nie mają zawartej umowy w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz
  • są zainteresowane podpisaniem takiej umowy.

29 listopada 2022 r. ogłosiliśmy postępowania w sprawie zawarcia umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

 

Kod postępowania:

Nazwa postępowania:

09-23-000194/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6

 

Postępowanie ZPO 2023 Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne

09-23-000195/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6

Postępowanie ZPO 2023 Zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem protetyki słuchu i optyki

09-23-000196/ZPO/12/2/12.2972.033.09/6

Postępowanie ZPO 2023 Zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej

09-23-000197/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6

 

Postępowanie ZPO 2023 Zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu

 

Ogłoszenia i definicje postępowań

W Portalu Świadczeniodawcy w części Zaopatrzenie ortopedyczne (Pokaż więcej)/Informator o postępowaniach na rok 2023 udostępniliśmy:

  • ogłoszenia postępowań,
  • definicje postępowań.

 

Program do przygotowania wniosku

Na stronie internetowej pod adresem:

https://www.nfz-rzeszow.pl/swiadczeniodawcy/informacje/kontraktowanie-2023/, w punkcie: „Konkursy ofert i rokowania (Aplikacje)” zamieściliśmy:

  • program Ofertowanie,
  • instrukcję do programu Ofertowanie,
  • instrukcję do Systemu Obsługi Potencjału.

 

Ważne informacje

Warunkiem przygotowania wniosku jest posiadanie dostępu do Portalu Świadczeniodawcy.

Ci z Państwa, którzy nie mają takiego dostępu, powinni wystąpić do nas o jego uzyskanie.

Prosimy, aby przed przygotowaniem wniosku sprawdzili Państwo dane zawarte w Systemie Obsługi Potencjału.

 

Wniosek o zawarcie umowy powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia [1].

 

Miejsce i termin składania wniosków wraz z wymaganymi dokumentami

Osobiście lub pocztą:

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie

ul. Zamkowa 8, 35‑032 Rzeszów.

 

Tych z Państwa, którzy ubiegają się o zawarcie umowy obowiązującej od 01.01.2023 r. prosimy o złożenie wniosku do 13.12.2022 r.  Wnioski będziemy rozpatrywać według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Rozpatrujemy wniosek w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Ogłoszenia postępowań

 

Podstawa prawna

1.  Zarządzenie Nr 26/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne (ze zm.).

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności