Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna, Stomatologiczna pomoc doraźna, Izby przyjęć, SOR

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Wykaz punktów na terenie województwa podkarpackiego (teleporady i wizyty osobiste)*
Wykaz punktów na terenie województwa podkarpackiego (wizyty w domu Pacjenta)**
Wykaz punktów na terenie całego kraju (lista)
Wykaz punktów na terenie całego kraju (mapa)

*  Jeśli potrzebujesz teleporady lub wizyty osobistej, możesz wybrać dowolna placówkę z tego wykazu.
** Jeśli potrzebujesz wizyty domowej, wybierz tylko tę placówkę, która otacza opieką miejsce, w którym aktualnie przebywasz (powiat, gmina lub miasto)

 

Stomatologiczna pomoc doraźna

W razie nagłego bólu zęba czy powikłań związanych z wcześniejszym leczeniem można skorzystać z pomocy stomatologa w jednej z poradni doraźnej opieki stomatologicznej. Poradnie pracują w dni powszednie od 19 do 7 rano, a w soboty, niedziele i święta przez całą dobę.

Wykaz punktów na terenie województwa podkarpackiego
Wykaz punktów na terenie całego kraju (lista)
Wykaz punktów na terenie całego kraju (mapa)

 

Szpitalne Oddziały Ratunkowe i izby przyjęć

W razie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia pomocy udzielają izby przyjęć lub Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR). Więcej szczegółów.

Izby przyjęć na terenie województwa podkarpackiego
Szpitalne Oddziały Ratunkowe na terenie województwa podkarpackiego
Wykaz punktów na terenie całego kraju (lista)

 

Ratownictwo medyczne

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia można skorzystać z pomocy zespołu ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer 999 lub 112.