Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Portal Świadczeniodawcy

 1. Link: Portal Świadczeniodawcy
 2. Rejestracja do Portalu Świadczeniodawcy

  Podmioty mające zamiar ubiegać się po raz pierwszy o umowę z POW NFZ oraz Apteki/Punkty Apteczne powinny dokonać elektronicznej rejestracji w systemie informatycznym POW NFZ.

  Instrukcja uzyskania dostępu do Portalu Świadczeniodawcy - rejestracja elektroniczna
  • dla wszystkich podmiotów poza Aptekami/Punktami Aptecznymi (PDF).
  • dla Aptek/Punktów Aptecznych (PDF).
 3. Aktywacja konta Świadczeniodawcy w Portalu Świadczeniodawcy
  • dla wszystkich podmiotów poza Aptekami/Punktami Aptecznymi (PDF).
  • dla Aptek/Punktów Aptecznych (PDF).
 4. Portal Świadczeniodawcy - dokumentacja (PDF)
  • Instrukcja dla Świadczeniodawców - Zgody Indywidualne (PDF).
  • Prezentacja dotycząca wypełnienia załącznika kosztowego do wniosku o zgodę indywidualną w kategorii 6104 (prezentacja).
  • Konfiguracja funkcjonalności do odzyskiwania hasła (PDF).
 5. Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia:
 6. Umowa upoważniająca do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia (PDF).
 7. Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia
  • Dla świadczeniodawców i podwykonawców (PDF).
  • Dla aptek i punktów aptecznych (PDF).
 8. Wniosek o zawieszenie konta (RTF)
 9. Wniosek o odblokowanie konta na podstawie § 5 ust. 7, Regulaminu korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia (RTF)
 10. Wniosek o odblokowanie konta zablokowanego w wyniku błędnie wprowadzonego hasła (RTF)
 11. Wniosek o zmianę hasła do Portalu Świadczeniodawcy lub skrzynki pocztowej (RTF), (PDF) - uwaga! Przy wypełnianiu proszę zaznaczyć, czy sprawa dotyczy Portalu, czy skrzynki.
 12. Wymagany wzór upoważnienia (RTF)