Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Program profilaktyki raka piersi

Program profilaktyki raka piersi

Populacja kobiet w wieku od 45 do 74 lat (do 31 października 2023 był to przedział wiekowy od 50 do 69 lat) - przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia, spełniających jedno z poniższych kryteriów:

 1. nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
 2. otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku 2008 pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
  - rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki )
  - mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub/i BRCA 2.

Programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.

Etap podstawowy - schemat postępowania:

 1. zarejestrowanie w systemie informatycznym udostępnionym przez NFZ, z jednoczesną weryfikacją kwalifikacji do objęcia programem kobiety, która zgłosi się do programu,
 2. przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety,
 3. wykonanie badania mammograficznego: 2 x 2 zdjęcia mammograficzne wraz z opisem, sporządzenie Karty badania mammograficznego,
 4. podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w zależności od wyniku badania ( w przypadku konieczności skierowania pacjentki do etapu pogłębionej diagnostyki, kierujący zobowiązany jest udzielić informacji o wszystkich świadczeniodawcach realizujących ten etap programu w województwie oraz przekazać pacjentce oprócz opisu także zdjęcie
 5. tryb wydawania wyników badań
  - prawidłowy wynik badania przy braku czynników ryzyka może być przekazany za pośrednictwem poczty na adres pacjentki z zaleceniem ponownego zgłoszenia się na badanie po 24 miesiącach,
  - prawidłowy wynik badania przy współistniejących czynnikach ryzyka określonych w programie może być przekazany za pośrednictwem poczty na adres pacjentki z zaleceniem zgłoszenia się na kolejne badanie po 12 miesiącach,
  - w przypadku nieprawidłowego wyniku badania wykonanego w warunkach stacjonarnych, informuje się pacjentkę o konieczności dalszej diagnostyki i (jeśli nie zgłosi się po odbiór wyniku w ciągu 3 miesięcy) wzywa po odbiór wyniku i skierowania do etapu pogłębionej diagnostyki,
  - w przypadku nieprawidłowego wyniku badania wykonanego w mammobusie informuje się (pisemnie i/lub telefonicznie) pacjentkę o konieczności dalszej diagnostyki i w porozumieniu z nią przekazuje się całą dokumentację badania pacjentce lub bezpośrednio do ośrodka pogłębionej diagnostyki wybranego przez pacjentkę, odnotowując to w dokumentacji medycznej,
  - w przypadku nieprawidłowego wyniku badania i braku możliwości skontaktowania się z pacjentką/ braku odpowiedzi pacjentki na wezwanie, wysyła się kopię dokumentacji pacjentki do lekarza POZ, do którego złożyła deklarację z prośbą o dołączenie do karty choroby pacjentki i bezpośrednią interwencję w miejscu zamieszkania (informację o przynależności pacjentki do lekarza POZ można uzyskać z systemu informatycznego udostępnionego przez NFZ lub z oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego dla miejsca zameldowania pacjentki).


Etap pogłębionej diagnostyki - schemat postępowania:

 1. porada lekarska, stanowiąca cykl zdarzeń, obejmuje: badanie fizykalne, skierowanie na niezbędne badania w ramach realizacji programu, ocenę wyników przeprowadzonych badań i postawienie rozpoznania.,
 2. wykonanie mammografii uzupełniającej i/lub
 3. wykonanie USG piersi (decyzję o wykonaniu badania podejmuje lekarz, biorąc pod uwagę m.in.: wynik mammografii, wynik badania palpacyjnego, strukturę gruczołu sutkowego, stosowanie hormonalnej terapii zastępczej, konieczność zróżnicowania między guzem litym a torbielą sutka),
 4. wykonanie biopsji cienkoigłowej/gruboigłowej pod kontrolą technik obrazowych z badaniem cytologicznym/ histopatologicznym pobranego materiału w przypadku nieprawidłowości stwierdzonych w badaniu mammograficznym/ USG,
 5. podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania i potwierdzenie jej wystawieniem skierowania na dalszą diagnostykę lub leczenie do świadczeniodawcy posiadającego umowę z NFZ w odpowiednich dla schorzenia rodzajach świadczeń,
 6. prowadzenie bazy danych badanych kobiet i ich wyników badań w systemie informatycznym udostępnionym przez NFZ,
 7. zgłaszanie wykrytego nowotworu piersi do regionalnego rejestru nowotworów


W trakcie porady na etapie pogłębionej diagnostyki, lekarz w zależności od wskazań medycznych decyduje, które z dostępnych w ramach programu procedur należy wykonać w celu postawienia ostatecznego rozpoznania.

Kobiety, u których rozpoznano raka piersi lub inne schorzenia wymagające leczenia specjalistycznego zostają skierowane (poza programem) do dalszej diagnostyki lub leczenia do świadczeniodawców posiadających z NFZ umowy w odpowiednich rodzajach świadczeń.

 

Wykaz placówek, w których można wykonać
bezpłatne badania w ramach programu

Etap podstawowy, pracownie stacjonarne
Nazwa świadczeniodawcy Kod pocztowy Miejscowość Ulica Telefon do rejestracji
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza 36-200 Brzozów Ks. J. Bielawskiego 18 13 430 96 44
Centrum Medyczne MEDYK 39-200 Dębica Kwiatkowskiego 1 509 890 297
ALMED Spółka z o.o. 37-500 Jarosław Grunwaldzka 1 16 623 36 06, 16 621 71 14
Szpital Specjalistyczny w Jaśle 38-200 Jasło Lwowska 22 13 443 77 01
NZOZ "ESS-Med" lek. med. Ewa Szypuła -Stąpor 36-100 Kolbuszowa Tyszkiewiczów 5 17 227 26 07
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie 38-400 Krosno Korczyńska 57 13 437 83 23
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku 37-300 Leżajsk Leśna 22 17 240 49 26
MMG Spółka z o.o. 37-600 Lubaczów Mickiewicza 168 790 300 102
Centrum Medyczne MEDYK 37-100 Łańcut Rynek 18 17 865 21 00
Fundacja SOS Życie 39-300 Mielec Tańskiego 2 17 582 40 60, 801 080 910
Wojewódzki Szpital im. Św.Ojca Pio w Przemyślu 37-700 Przemyśl Sportowa 6 16 736 05 33
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku 37-200 Przeworsk Szpitalna 16 16 649 16 50
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie 35-045 Rzeszów Hetmańska 21 17 853 52 81 do 85 w. 330
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie 35-005 Rzeszów Fredry 9 17 861 36 05
Centrum Medyczne MEDYK 35-055 Rzeszów Szopena 1 17 850 93 40 w. 112
MAZ-MED Spółka z o.o. 35-006 Rzeszów Orzeszkowej 16 17 852 80 00
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie 35-055 Rzeszów Chopina 2 17 866 60 01
MRUKMED 3  Spółka Partnerska 35-242 Rzeszów Partyzantów 30a 17 860 26 55
Szpital Specjalistyczny Pro-Familia Sp. z o. o. Sp k. 35-302 Rzeszów Witolda 6b 17 773 57 00
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku 38-500 Sanok Konarskiego 8 13 465 61 00
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 37-450 Stalowa Wola Kwiatkowskiego 2 15 813 54 65
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu 39-400 Tarnobrzeg Szpitalna 1 15 812 33 07

 

Etap podstawowy, mammobusy
Nazwa świadczeniodawcy siedziba Telefon do rejestracji
Kod pocztowy Miejscowość Ulica
Mammo-Med. Sp. z o.o.  80-241 Gdańsk Grunwaldzka 56 58 325 76 02, 58 325 76 05
Geneva Trust Polska sp. z o. o. 80-172 Gdańsk Schuberta 104 58 767 34 20
MMG Spółka z o.o. 37-600 Lubaczów Mickiewicza 168 790 300 102
MEDICA Sp. z o.o. Sp. K. 90-200 Łódź A. Struga 3 517 544 004
Fundacja SOS Życie 39-300 Mielec Tańskiego 2 17 582 40 60, 801 080 910
LUX MED Spółka z o.o. 02-676 Warszawa Postępu 21 C 58 666 24 55

 

Etap pogłębionej diagnostyki, pracownie stacjonarne
Nazwa świadczeniodawcy Kod pocztowy Miejscowość Ulica Telefon rejestracji
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza 36-200 Brzozów Ks. J. Bielawskiego 18 13 430 96 44
ALMED Spółka z o.o. 37-500 Jarosław Grunwaldzka 1 16 623 36 06, 16 621 71 14
Szpital Specjalistyczny w Jaśle 38-200 Jasło Lwowska 22 13 443 77 01, 13 443 76 44
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie 38-400 Krosno Korczyńska 57 13 437 83 23
NZOZ Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS Życie 39-300 Mielec Tańskiego 2 17 582 40 60, 801 080 910
MAZ-MED Spółka z o.o. 35-006 Rzeszów Orzeszkowej 16 17 852 80 00
MRUKMED 3  Spółka Partnerska 35-242 Rzeszów Partyzantów 30a 17 860 26 55
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie 35-055 Rzeszów Chopina 2 17 866 60 01
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie 35-241 Rzeszów Rycerska 4 17 861 10 31 do 37 w. 346
Szpital Specjalistyczny Pro-Familia Sp. z o. o. Sp k. 35-302 Rzeszów Witolda 6b 17 773 57 00
SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. 37-450 Stalowa Wola Wojska Polskiego 5 722 300 630
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu 39-400 Tarnobrzeg Szpitalna 1 15 812 33 07

 

Pliki do pobrania:

 • Objęcie populacji programem profilaktyki raka piersi wg stanu na 01.05.2024 na Podkarpaciu oraz w Polsce (format PNG, rozmiar 15kB)