logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Pacjenci

Drukuj

Informacja telefoniczna o leczeniu w UE

W Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Rzeszowie informacji telefonicznej o usługach medycznych w państwach UE udzielają:

1. W sprawach dotyczących formularzy rejestracyjnych E 106, E 109, E 121, zwrotu kosztów świadczeń udzielonych w krajach EOG, planowanego leczenia poza granicami kraju:

Wydział Współpracy Międzynarodowej
Naczelnik Wydziału - 17 86 04 166
Pracownicy Wydziału Współpracy Międzynarodowej - 17 86 04 137, 17 86 04 132, 17 86 04 273
FAX: 17 86 04 231

2. Sprawy dotyczące Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ):

Wydział Spraw Świadczeniobiorców:
Naczelnik Wydziału - 17 86 04 140
Kierownik Sekcji Obsługi Świadczeniobiorców - 17 86 04 162
Pracownicy Sekcji Obsługi Świadczeniobiorców - 17 86 04 115, 17 86 04 180
FAX: 17 86 04 115

Adres:
Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie
35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 8

Punkty informacyjne Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie:
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5/141, tel. 13 420 38 70, tel/fax: 13 420 38 72
39-300 Mielec, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10, tel. 17 583 08 63, tel/fax: 17 583 06 95
37-700 Przemyśl, ul. Sportowa 6/403, tel. 16 678 98 26, tel/fax: 16 678 60 19
38-500 Sanok, ul. Lipińskiego 10, tel. 13 463 82 11, tel/fax: 13 464 12 15
37-450 Stalowa Wola, ul. 1 Sierpnia 12, tel. 15 842 38 65, tel/fax: 15 842 01 19
39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4/710, tel. 15 822 34 86, tel/fax: 15 822 38 58
37-500 Jarosław, ul. Przemyska 15/2, tel. 16 623 21 01, tel/fax: 16 623 11 00
39-200 Dębica, ul. Parkowa 28, tel. 14 676 51 54, tel/fax: 14 676 51 07
38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 4, tel. 13 446 31 06, tel/fax: 13 446 33 41