Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Poszkodowani w misjach

30 marca 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r., która nie tylko określiła status weteranów działań poza granicami państwa i weteranów poszkodowanych w tych działaniach, ale także przyznała im dodatkowe uprawnienia, np. u lekarza.
Dowiedz się więcej.

 

Dodatkowa informacja dotycząca dokumentów potwierdzających uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

nazwa dokumentu :

  • legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa dla uprawnionego  żołnierza lub pracownika i weterana poszkodowanego – żołnierza wydana przez Ministra Obrony Narodowej
  • dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu- funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej  dla weterana    poszkodowanemu- funkcjonariusza  wydany przez Ministra Właściwego do Spraw Wewnętrznych
  • dokument potwierdzający uprawnienia  korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej dla weterana  poszkodowanego – funkcjonariusza  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydany przez Szefa ABW.

 

Przydatne linki:

www.nfz.gov.pl
www.mon.gov.pl
www.msw.gov.pl
www.stowarzyszenierannych.pl

 

Przepisy:

Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U.2011.205.1203)

 

Tu dowiesz się więcej:

Wykaz konsultantów ds. weteranów i weteranów poszkodowanych w poszczególnych Oddziałach NFZ