Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat dotyczący ceny oczekiwanej obowiązującej w postępowaniach konkursowych

wt 10 Sty 2023

Informujemy o cenie oczekiwanej obowiązującej w postępowaniach konkursowych w rodzaju Leczenie Szpitalne w zakresie programy lekowe, ogłoszonych 10.01.2023 roku.

Produkt

Nazwa produktu

Cena oczekiwana (PLN)

03.0000.328.02

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY

1,35

03.0001.328.02

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY

1

03.0000.339.02

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW LECZONYCH NERKOZASTĘPCZO DIALIZAMI

1,35

03.0001.339.02

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW LECZONYCH NERKOZASTĘPCZO DIALIZAMI

1

03.0000.357.02

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ I/LUB DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A

1,35

03.0001.357.02

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ I/LUB DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A

1

03.0000.370.02

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI

1,35

03.0001.370.02

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI

1

03.0000.426.02

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z AUTOSOMALNIE DOMINUJĄCĄ POSTACIĄ ZWYRODNIENIA WIELOTORBIELOWATEGO NEREK

1,35

03.0001.426.02

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z AUTOSOMALNIE DOMINUJĄCĄ POSTACIĄ ZWYRODNIENIA WIELOTORBIELOWATEGO NEREK

1

03.0000.436.02

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA GRUŹLICĘ LEKOOPORNĄ (MDR/XDR)

1,35

03.0001.436.03

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - TLI - LECZENIE CHORYCH NA GRUŹLICĘ LEKOOPORNĄ (MDR/XDR)

1

03.0001.436.02

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA GRUŹLICĘ LEKOOPORNĄ (MDR/XDR)

1

03.0000.424.02

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ ATOPOWEGO ZAPALENIA SKÓRY

1,35

03.0001.424.02

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ ATOPOWEGO ZAPALENIA SKÓRY

1

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności