logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Ważny komunikat dotyczący procesu aneksowania umów na rok 2017.

czw 08 Gru 2016
  1. W związku z rozpoczęciem procesu aneksowania umów wieloletnich na rok 2017, Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie informuje świadczeniodawców udzielających świadczeń w ramach :

- poz- nocna i świąteczna opieka zdrowotna

- ambulatoryjna opieka specjalistyczna

- rehabilitacja lecznicza

- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

- opieka paliatywna i hospicyjna

- programy profilaktyczne

o harmonogramie postępowania w procesie tworzenia szablonów umów na rok 2017.

 

Świadczeniodawcom w w/w rodzajach świadczeń od 13 grudnia 2016r zostaną stworzone i udostępnione na Portalu Świadczeniodawcy szablony umów na rok 2017. Do tych szablonów zostanie przeniesiony potencjał dostępny  w ostatnim dniu trwania umowy w 2016 r. oraz dostępny w Portalu Potencjału na dzień 01.01.2017r.  ( zgodnie z komunikatem   z dnia 22 listopada 2016 )

 

 

 

UWAGA

W procesie tworzenia szablonów umów  zostaną  skopiowane również  numery rachunków bankowych  do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2017 i w związku z tym prosimy o nie  składanie wniosków  dot. kont bankowych do w/w umów.

Numer rachunku bankowego „skopiowany” do umowy na rok 2017 będzie można sprawdzić w Portalu Świadczeniodawcy- w części „Umowy na realizację świadczeń – Moje umowy – rok 2017.”

Świadczeniodawcy, którzy chcieliby jednak zmienić numery kont bankowych od 1.01.2017 proszeni są o składanie odpowiednich wniosków w styczniu przyszłego roku.

 

  1. Informujemy, że na Portalu Świadczeniodawcy w części Umowy na realizacje świadczeń (pokaż więcej) zostanie  udostępniony Raport z utworzenia szablonu umów. Raport będzie zawierał informacje o potencjale umowy, który NIE został przeniesiony do szablonu umowy utworzonego funkcją automatycznego tworzenia szablonu umów (ATSU).

Bardzo prosimy o rzetelnąanalizę tego raportu.

Świadczeniodawcy od dnia 13  grudnia   do   dnia 19   grudnia   2016r. do godz. 8.00 będą mogli ostatecznie zweryfikować poprawność danych zawartych w przygotowanych szablonach umów na rok 2017. Dokonać tego będą mogli za pomocą  Portalu Potencjału -"Aneksowanie Umów”

 

Kolejność postępowania - Aplikacja "Aneksowanie Umów"

Należy utworzyć zgłoszenie zmian do umowy za pomocą przycisku "Dodaj zgłoszenie zmian do umowy"

  • Ze słownika wybrać umowę na rok 2017, którą chcemy zweryfikować i zatwierdzić zgłoszenie - przycisk "Zatwierdź" 
  • jeżeli dane zawarte w umowie nie odpowiadają stanowi na dzień 01.01.2017r. w zakresie personelu, zasobów, umów podwykonawstwa, harmonogramu, należy dokonać zmian. Zgłoszenie zmian należy przekazać do oddziału wojewódzkiego za pomocą przycisku "Przekaż do OW NFZ" 
  • w przypadku, gdy świadczeniodawcy stwierdzą prawidłowość zawartych danych (brak konieczności aneksowania ) należy usunąć dodane zgłoszenie.

 

Weryfikacji danych zwartych w szablonach umów na rok 2017  (wprowadzenie zmian dot. potencjału przyszłej umowy na rok 2017) należy dokonać do dnia  19 grudnia 2016 r. do godz. 8.00. Wnioski przesłane  do umów na rok 2017 zostaną ocenione przez pracowników oddziału, a następnie zostanie przygotowana umowa na rok 2017.

 

UWAGA :

Jeżeli po dacie 13 grudnia 2016, będziecie Państwo składać za pomocą aplikacji „Aneksowanie” aktualne wnioski  jeszcze do umowy na rok 2016 w,  których potencjał planowo miałby zaistnieć również w umowie na rok 2017, będziecie musieli  przygotować takie same wnioski również do szablonu umowy na rok 2017. Wynika to z faktu, że zmiany do umów obowiązujących na rok 2016 zgłoszone po „skopiowaniu”  umowy na rok 2017 nie zaistnieją automatycznie w szablonie umowy na rok 2017.

Np. do umowy na rok 2016 od  dnia 15 grudnia 2016 zostaje zgłoszony personel „X” do realizacji świadczeń, jeżeli personel ten ma również udzielać świadczeń w roku 2017 należy dokonać zgłoszenia również do umowy na rok 2017.

 

Jednocześnie pragniemy przypomnieć o ogólnych zasadach zgłaszania zmian: 

Zmiany dotyczące w szczególności: 
a) dodania personelu, zmiany w zakresie harmonogramu osób wykonujących zawody medyczne lub innych osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny w danej umowie (zgodnie z załącznikiem do umowy) – należy zgłaszać najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo - w przypadkach losowych - niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia; 
b) podwykonawców i umów z nimi zawartych - wymagają zgłoszenia także w formie pisemnej i dostarczenia odpowiednich dokumentów- kopii zawartych umów; 
c) określonego w umowie miejsca udzielania świadczeń - wymagają pisemnej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu. 
Uwaga: 
- należy na bieżąco aktualizować posiadane kompetecje i kwalifikacje personelu wykazanego do realizacji umowy, 
- konieczne jest dokonywanie aktualizacji danych świadczeniodawcy i komórek organizacyjnych, ich lokalizacji, aby były zgodne z dokumentami z właściwych rejestrów. 

 

 

 

Autor: Iwona Karasowska-Stepaniak, Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych
Wszystkie aktualności