Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Informacja o warunkach zawierania umów o dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

pn 05 Lip 2021

Zapraszamy świadczeniodawców z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) do składania wniosków o zawarcie umowy o dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania IKP.

 

Wzór wniosku:

załącznik nr 1 do zarządzenia Prezesa NFZ [1].

Termin złożenia wniosków:

31.10.2021 r.

Miejsce składania dokumentów:

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie ul. Zamkowa 8 35-032 Rzeszów

Prosimy o oznaczenie koperty: DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWYCH AKTYWOWANIA IKP

Dodatkowe informacje:

  • wnioski o zawarcie umowy będą rozpatrywane według:
    - kolejności wpływu do POW NFZ,
    - do wysokości środków finansowych przyznanych POW NFZ na ten cel;
  • pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkować będzie zawarciem umowy obowiązującej do dnia 31.12.2021 r.;
  • pełnienie przez świadczeniodawcę funkcji punktu potwierdzającego profil zaufany, jest możliwe po podpisaniu umowy o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego, zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ [2].

Kontakt:

Wydział Obsługi Klienta, tel. 17 86 04 195

 

Podstawa prawna:

[1] Zarządzenie Nr 107/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 czerwca 2021 roku, https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1072021def,7370.html),

[2] Zarządzenie Nr 5/2020/DOP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego

 

Autor: Iwona Karasowska-Stepaniak, Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych
Wszystkie aktualności