Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat do świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej

wt 02 Lis 2021

Narodowy Fundusz Zdrowia Podkarpacki Oddział Wojewódzki informuje, że na Portalu Świadczeniodawcy w Informatorze o Postepowaniach na rok 2021 dostępna jest definicja postepowania

09-21-000109/POZ/0113/6

niezbędna do sporządzenia wniosku o zawarcie umowy/aneksowanie posiadanej umowy od 01.12.2021 r. w zakresach:

  1. świadczenia lekarza POZ, w tym KOORDYNACJA OPIEKI
  2. świadczenia pielęgniarki POZ,
  3. świadczenia położnej POZ,
    - świadczenie położnej POZ – w programie profilaktyki raka szyjki macicy,
    - świadczenia położnej POZ – świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej
  4. świadczenia pielęgniarki szkolnej,
  5. transport sanitarny w POZ.

Zapraszamy do składania wniosków

 

Autor: Iwona Karasowska-Stepaniak, Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych
Wszystkie aktualności