Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Odwołanie postępowania konkursowego w rodzaju: Leczenie Szpitalne

czw 05 Sie 2021

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października  2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. 2020.1858)  Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie odwołuje postępowanie nr 09-21-000069/LSZ/03/9/03.4100.500.02/01- ogłoszone w dniu 22 lipca 2021r. w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

w rodzaju: LECZENIE SZPITALNE- ŚWIADCZENIA KOMPLEKSOWE

w zakresie: KOMPLEKSOWA OPIEKA PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO (KOS-ZAWAŁ)

na obszarze: 1811 – powiat mielecki.

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności