Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Prezes AOTMiT informuje podmioty lecznicze o wystąpieniu z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych do taryfikacji świadczeń

pn 26 Lip 2021

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń z zakresu świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie (kod
zakresu 14.2140.029.04).
Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są na stronie internetowej BIP AOTMiT od dnia 22 lipca 2021 roku.

Podstawa prawna
• Art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285).
• Zlecenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2021 r.

 

Autor: Centrala NFZ
Wszystkie aktualności