Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Informacja dla Świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne dotycząca dodawania nowych miejsc udzielania świadczeń w 2023 r.

wt 29 Lis 2022

Informacja dla Świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne dotycząca dodawania nowych miejsc udzielania świadczeń w 2023 r.

Komunikat kierujemy do Świadczeniodawców, którzy mają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

29 listopada 2022 r. zamieściliśmy w  Portalu Świadczeniodawcy definicje postępowań dotyczące dodawania nowych miejsc udzielania świadczeń (na obszarze województwa podkarpackiego).

 

Kod postępowania:

Nazwa postępowania:

09-23-000198/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6

Zgłoszenie nowych miejsc udzielania świadczeń ZPO 2023 Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne

09-23-000199/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6

Zgłoszenie nowych miejsc udzielania świadczeń ZPO 2023 Zaopatrzenie w środki pomocnicze z wył. protetyki słuchu i optyki

09-23-000200/ZPO/12/2/12.2972.033.09/6

Zgłoszenie nowych miejsc udzielania świadczeń ZPO 2023 Zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej

09-23-000201/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6

Zgłoszenie nowych miejsc udzielania świadczeń ZPO 2023 Zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu

 

Definicje postępowań zamieściliśmy w Portalu Świadczeniodawcy w części: Zaopatrzenie ortopedyczne (Pokaż więcej)/Informator o postępowaniach na rok 2023.

 

Jak przygotować wniosek o dodanie nowego miejsca

  • uzupełnić dane dotyczące nowych miejsc udzielania świadczeń w Systemie Obsługi Potencjału,
  • utworzyć profil ofertowy i wygenerować plik z danymi wnioskodawcy w postaci *.ssx2,
  • zaimportować w programie Ofertowanie plik o rozszerzeniu *.ssx2,
  • zaimportować definicje postępowania dotyczące zgłoszenia nowych miejsc udzielania świadczeń,
  • wprowadzić we wniosku pozycje oferty dotyczące tylko i wyłącznie nowych miejsc realizacji świadczeń w danym zakresie świadczeń,
  • w aplikacji Ofertowanie wydrukować wniosek i wyeksportować jego elektroniczną wersję,
  • dostarczyć do nas papierowy i elektroniczny wniosek.

 

Program do przygotowania wniosku

Na stronie internetowej pod adresem:

https://www.nfz-rzeszow.pl/swiadczeniodawcy/informacje/kontraktowanie-2023/, w punkcie: „Konkursy ofert i rokowania (Aplikacje)” zamieściliśmy:

  • program Ofertowanie,
  • instrukcję do programu Ofertowanie,
  • instrukcję do Systemu Obsługi Potencjału.

 

Ważna informacja

Wniosek o aneksowanie umowy powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia [1].

 

Miejsce składania wniosków wraz z wymaganymi dokumentami

Osobiście lub pocztą:

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie

ul. Zamkowa 8, 35‑032 Rzeszów.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 

Podstawa prawna

1. Zarządzenie Nr 26/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne (ze zm.).

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności