Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Konkursy ofert i rokowania (Aplikacje) - wersja aktualizowana

Ze względu na zdarzające się informacje o błędach dotyczących bazy danych (uszkodzone indeksy) bardzo proszę, po aktualizacji programu Ofertowanie, o wykonanie naprawy bazy danych za pomocą narzędzia „Naprawa bazy danych” - PDXRBLD.exe udostępnianego wraz z aplikacją z poniższymi ustawieniami.

Naprawa bazy danych OFERTOWANIE
Wykonanie tej operacji pozwoli na przygotowanie prawidłowej oferty w wersji elektronicznej