Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Ogłoszenia o postępowaniach w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

Ogłoszenie z dnia 20.12.2016

Ogłoszenie z dnia 23.12.2016 - odwołanie!

Ogłoszenie z dnia 23.12.2016

Ogłoszenie z dnia 04.01.2017

Ogłoszenie z dnia 03.03.2017

Ogłoszenie z dnia 07.04.2017

Ogłoszenie z dnia 10.04.2017 - odwołanie!

Ogłoszenie z dnia 10.04.2017

Ogłoszenie z dnia 25.04.2017

Ogłoszenie z dnia 26.04.2017

Ogłoszenie z dnia 11.05.2017

Ogłoszenie z dnia 28.07.2017

Ogłoszenie z dnia 12.09.2017

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Ogłoszenie z dnia 06.12.2016

Ogłoszenie z dnia 02.01.2017

Ogłoszenie z dnia 10.05.2017

Ogłoszenie z dnia 11.05.2017 - odwołanie!

Ogłoszenie z dnia 11.05.2017

Ogłoszenie z dnia 05.09.2017

LECZENIE SZPITALNE

Ogłoszenie z dnia 28.11.2016

Ogłoszenie z dnia 11.01.2017

Ogłoszenie z dnia 08.05.2017

Ogłoszenie z dnia 12.05.2017

Ogłoszenie z dnia 07.07.2017

Ogłoszenie z dnia 14.07.2017 -odwołanie!

Ogłoszenie z dnia 07.08.2017

Ogłoszenie z dnia 01.09.2017

Ogłoszenie z dnia 04.09.2017

Ogłoszenie z dnia 05.09.2017 -odwołanie!

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

Ogłoszenie z dnia 28.11.2016

Ogłoszenie z dnia 16.01.2017

Ogłoszenie z dnia 16.01.2017 - odwołanie!

Ogłoszenie z dnia 16.01.2017

Ogłoszenie z dnia 03.02.2017

Ogłoszenie z dnia 06.02.2017

Ogłoszenie z dnia 09.02.2017 - odwołanie!

Ogłoszenie z dnia 31.03.2017

Ogłoszenie z dnia 18.04.2017

Ogłoszenie z dnia 24.05.2017

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Ogłoszenie z dnia 28.11.2016

Ogłoszenie z dnia 31.03.2017

Ogłoszenie z dnia 04.04.2017

Ogłoszenie z dnia 28.04.2017

Ogłoszenie z dnia 30.05.2017

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE

Ogłoszenie z dnia 22.12.2016

Ogłoszenie z dnia 30.05.2017

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA

Ogłoszenie z dnia 15.02.2017

Ogłoszenie z dnia 14.03.2017

Ogłoszenie z dnia 22.03.2017 - odwołanie!

Ogłoszenie z dnia 22.03.2017

Ogłoszenie z dnia 06.06.2017

Ogłoszenie z dnia 09.06.2017 - odwołanie!

Ogłoszenie z dnia 09.06.2017

Ogłoszenie z dnia 17.08.2017

POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY OD 2009

Ogłoszenie z dnia 13.03.2017

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

Ogłoszenie z dnia 22.03.2017

Ogłoszenie z dnia 07.06.2017

Ogłoszenie z dnia 04.09.2017

REHABILITACJA LECZNICZA

Ogłoszenie z dnia 19.06.2017

Ogłoszenie z dnia 05.09.2017

Ogłoszenie z dnia 07.09.2017

Ogłoszenie z dnia 05.10.2017

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Ogłoszenie z dnia 22.08.2017