Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Aktualności

17 listopada – Światowy dzień przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP)

śr 17 Lis 2021

W tym dniu zwracamy uwagę na coraz większą częstotliwość występowania, także w Polsce tej choroby oraz skalę zagrożeń z nią związanych.

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że z powodu POChP co roku umiera na świecie ponad 3 miliony ludzi. Przewlekła obturacyjna choroba płuc należy do głównych przyczyn przewlekłej chorobowości i umieralności na świecie. Zajmuje 4 miejsce wśród przyczyn zgonów, a jej znaczenie będzie rosnąć w miarę starzenia się populacji i ciągłego narażenia na czynniki ryzyka zachorowania.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest chorobą, której można zapobiegać i którą można skutecznie leczyć. Charakteryzuje się trwałym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Na ogół choroba postępuje i wiąże się z nasiloną przewlekłą odpowiedzią zapalną dróg oddechowych i płuc na szkodliwe cząstki lub gazy (głównie dym tytoniowy).

Podstawowym badaniem służącym do rozpoznawania i oceny progresji POChP jest spirometria. Każdy, kogo niepokoi stan jego płuc, czyli tzw. krótki oddech, męczy się przy niewielkim nawet wysiłku, powinien przebadać swoje płuca. Spirometria pozwala ocenić stopień zwężenia (obturacji) dróg oddechowych (oskrzeli). Pozwala również stwierdzić, czy jest to zwężenie odwracalne (ulegające poprawie pod wpływem leków rozkurczających oskrzela), czy też nieodwracalne, czyli takie które nie ulega poprawie pod wpływem leków rozkurczających.

 

Aby zapobiegać chorobie obturacyjnej płuc należy :

  • rzucić palenie i nie przebywać wśród osób  palących,
  • unikać zanieczyszczonego powietrza, np. spalin, dymu kominowego, rozpylonych chemikaliów,
  • chronić się przed zakażeniami dróg oddechowych, np. w sezonie infekcji unikać  dużych skupisk ludzi, szczepić się co roku przeciw grypie,
  • dużo przebywać na świeżym powietrzu i zdrowo się odżywiać.

 

W ramach ubezpieczenia, pacjenci mogą korzystać między innymi z:

  • poradni chorób płuc (pulmonologicznych, gruźlicy i chorób płuc): wykaz placówek
  • poradni chorób płuc dla dzieci: wykaz placówek
  • oddziałów chorób płuc: wykaz placówek
  • tomografii komputerowej (TK, CT): wykaz placówek
  • badań spirometrycznych: pracownię wskazuje lekarz kierujący na badanie

 

Niepokojące objawy lub poważniejsze zmiany jeśli jesteśmy chorzy powinny być impulsem do kontaktu z lekarzem rodzinnym lub lekarzem, pod którego opieką się znajdujemy.

Nie bagatelizujmy choroby, przecież zdrowie jest najważniejsze.

 

 

Autor: Iwona Karasowska-Stepaniak, Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych
Wszystkie aktualności