logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Pacjenci

Drukuj

Aktualności

Dodatkowe 7,2 mln zł na operacje endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego

pt 22 Mar 2019

Niemal 7,2 mln złotych trafi do 14 szpitali z terenu województwa podkarpackiego. Kwota zostanie przeznaczona na dodatkowe operacje endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego. Pieniądze pozwolą w ciągu półrocza zoperować szybciej niemal pół tysiąca pacjentów oczekujących na zabieg.

Zwiększone środki finansowe mają swoje źródło w ostatniej zmianie planu finansowego NFZ dokonanej przez Prezesa NFZ za zgodą Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Finansów. Dzięki tym działaniom do wszystkich oddziałów NFZ trafi 900 mln złotych z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie świadczeń gwarantowanych udzielonych ponad kwoty zobowiązań wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2018 r.,

- poprawę dostępności do zabiegów endoprotezoplastyk endoprotezoplastyki stawu kolanowego i biodrowego,

- poprawy dostępności do zabiegów usunięcia zaćmy oraz diagnostyki obrazowej – tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny.

 

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności