logo NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Aktualności

Dodatkowe środki na finansowanie świadczeń związanych z leczeniem COVID-19

wt 21 Kwi 2020

Już 6,5 mln zł Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie przeznaczył na finansowanie świadczeń związanych z leczeniem COVID-19. Umożliwiło to zarządzenie Prezesa NFZ, dzięki któremu dodatkowe pieniądze trafiają bezpośrednio do podmiotów wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy.

  • Aby jak najbardziej usprawnić płynność finansową, wprowadzone zostały szybsze i częstsze wypłaty dla placówek służby zdrowia z ww. wykazu (nawet po 2 dniach od przesłania rachunku) oraz realizacja faktur wystawionych przez placówki służby zdrowia nie tylko po zakończeniu okresu sprawozdawczego (miesiąca), ale także w trakcie jego trwania:

Centrum Medyczne w Łańcucie (szpital jednoimienny)Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

Szpital Specjalistyczny w Jaśle

SPZOZ w Sanoku

SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie

6 215 500,00 zł

Placówki z ww. wykazu są przeznaczone do leczenia osób z pozytywnym wynikiem badania na COVID-19 lub z realnym podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Wykaz obejmuje kluczowe świadczenia i dotyczy w pierwszej linii tych szpitali, które posiadają w swojej strukturze oddziały zakaźne. Ponadto placówki świadczące usługi transportu sanitarnego, hospitalizacji czy porodów.

  • Osobno finansowany jest transport sanitarny pacjentów, związany z potwierdzonymi przypadkami COVID-19 lub ich podejrzeniem:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu

SP Pogotowie Ratunkowe w Krośnie

Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe w Sanoku

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu

249 000,00 zł

Warto zaznaczyć, że świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowane są z odrębnej puli środków, niezależnej od dotychczasowej umowy z NFZ.

  • Pacjenci i personel medyczny wszystkich szpitali mają zagwarantowany dostęp do testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, a koszty testów pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. Taką możliwość dało zarządzenie Prezesa NFZ. W zdecydowanej większości placówek stacjonarnych jest już możliwość wykonywania testów na obecność wirusa SARS-Cov-2 co stanowi znaczne ułatwienie związane z transportem materiału do badań.
  • Hospitalizacja pacjentów związana z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 oraz opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania tych świadczeń, to zdecydowana większość z kwoty 6,5 mln zł:

- Hospitalizacja związana z leczeniem COVID-19

- Hospitalizacja związana z leczeniem COVID-19 pacjenta wymagającego wentylacji mechanicznej

- Hospitalizacja związana z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2

- Pobyt związany z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2

- Opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń

- Opłata ryczałtowa za dostępność łóżka do udzielania świadczeń

- Opłata ryczałtowa za dostępność respiratora

6 215 500,00 zł

- Opłata za transport sanitarny

- Opłata ryczałtowa za gotowość do transportu sanitarnego

249 000,00 zł

Hospitalizacja związana z leczeniem COVID-19 oraz z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zarażenia wirusem w połączeniu z pozostawaniem w dyspozycji obsady kadrowej oraz wolnymi łóżkami to 96% całej kwoty, którą do tej pory Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ przeznaczył na te świadczenia.

  • Wprowadzony został tzw. „Pretriage” czyli wstępna weryfikacja medyczna w oddzielnych dwóch strefach (np. w postaci namiotów) dla pacjentów bezobjawowych oraz pacjentów prezentujących objawy zarażenia COVID-19.

Procedura ta została wprowadzona we wszystkich 27 szpitalach naszego województwa, a każdego dnia obejmuje zbadanie około 500 pacjentów.

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności