logo obrazek logo 100-lecie Niepodległości Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Pacjenci

Drukuj

Aktualności

Dzień Osób z Niepełnosprawnością na Podkarpaciu

wt 15 Maj 2018

Dzień Osób z Niepełnosprawnością na Podkarpaciu.

POW NFZ  w Rzeszowie uczestniczył w organizowanym przez oddziały ZUS w Jaśle i Rzeszowie Dniu Osób z Niepełnosprawnością .

W Jaśle został zorganizowany mobilny punkt wydawania kart EKUZ oraz dostępu do systemu ZIP.  Pracownicy NFZ informowali także o sposobach i rodzajach ubezpieczenia zdrowotnego oraz możliwościach korzystania z leczenia uzdrowiskowego. Robert Bugaj, dyrektor POW NFZ wygłosił prelekcje połączoną z prezentacją audiowizualną poświęconą wyrobom medycznym. Ponadto podczas spotkania mówiono o zasadach przyznawania renty socjalnej, dofinansowaniu i ulgach przysługujących osobom niepełnosprawnym, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ich zatrudnianiu i warunkach bezpiecznej pracy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy ZUS i starostwa, pracownicy PCPR i MOPS, osoby niepełnosprawne.

W ZUS w Rzeszowie, POW NFZ reprezentowała Iwona Stepaniak-Karasowska, dyrektor ds. medycznych. Wygłosiła wykład na temat wyrobów medycznych połączony z prezentacja audiowizualną. Odpowiadała na szereg pytań i brała udział w debacie na temat jak połączyć i skoordynować działania wszystkich instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Autor: Iwona Karasowska-Stepaniak, Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych
Wszystkie aktualności