Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Aktualności

KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "MEDMAR" M. Węglarz

pt 09 Kwi 2021

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, działając na podstawie art. 10a ustawy z dnia z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 172) informuje pacjentów dotychczas zapisanych do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "MEDMAR" M. Węglarz że z dniem 31.03.2021 Świadczeniodawca ten zaprzestał udzielania świadczeń w ramach umowy z NFZ.

Kierując się koniecznością zapewnienia dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na obszarze działania w/w podmiotu medycznego, wskazano Świadczeniodawcę: "MEDMAR" K.Bojarczuk, M.Bojarczuk spółka jawna który zabezpieczy udzielanie świadczeń POZ świadczeniobiorcom, którzy potwierdzili w deklaracji wyboru wybór świadczeniodawcy, którego umowa uległa rozwiązaniu - deklaracje wyboru złożone do dotychczasowego świadczeniodawcy stanowią podstawę do rozliczania świadczeń przez nowego Świadczeniodawcę.

Działając na podstawie ust. 4 w/w przepisu Narodowy Fundusz Zdrowia informuje świadczeniobiorców o możliwości zmiany wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Autor: Katarzyna Kowalewska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności