Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla pacjentów NZOZ Gawłuszowice

wt 02 Mar 2021

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, działając na podstawie art. 10a ustawy z dnia z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 172) informuje pacjentów dotychczas zapisanych do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Gawłuszowice”, że z dniem 28.02.2021 Świadczeniodawca ten zaprzestał udzielania świadczeń w ramach umowy z NFZ.

Kierując się koniecznością zapewnienia dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na obszarze działania w/w podmiotu medycznego, wskazano Świadczeniodawcę: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, NZOZ Family Med Robert Bałdos, który zabezpieczy udzielanie świadczeń POZ świadczeniobiorcom, którzy potwierdzili w deklaracji wyboru wybór świadczeniodawcy, którego umowa uległa rozwiązaniu - deklaracje wyboru złożone do dotychczasowego świadczeniodawcy stanowią podstawę do rozliczania świadczeń przez nowego Świadczeniodawcę.

Działając na podstawie ust. 4 w/w przepisu Narodowy Fundusz Zdrowia informuje świadczeniobiorców o możliwości zmiany wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Autor: Iwona Karasowska-Stepaniak, Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych
Wszystkie aktualności