Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla Pacjentów NZOZ Ośrodka Zdrowia w Woli Zarczyckiej

czw 01 Lip 2021

Narodowy Fundusz Zdrowia Podkarpacki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 10a ustawy z dnia z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 172) informuje pacjentów dotychczas zapisanych do NZOZ Ośrodka Zdrowia w Woli Zarczyckiej, że z dniem 30.06.2021 Świadczeniodawca ten zaprzestał udzielania świadczeń w ramach umowy z NFZ.

Kierując się koniecznością zapewnienia dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na obszarze działania w/w podmiotu medycznego, wskazano Świadczeniodawcę: Centrum Medyczne MEDYK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Rzeszowie który zabezpieczy udzielanie świadczeń POZ pacjentom, którzy potwierdzili w deklaracji wyboru wybór świadczeniodawcy, którego umowa uległa rozwiązaniu.

Deklaracje wyboru złożone do dotychczasowego świadczeniodawcy stanowią podstawę do rozliczania świadczeń przez nowego Świadczeniodawcę.

Działając na podstawie ust. 4 w/w przepisu Narodowy Fundusz Zdrowia informuje świadczeniobiorców o możliwości zmiany wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Autor: Iwona Karasowska-Stepaniak, Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych
Wszystkie aktualności