Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla Pacjentów pielęgniarki środowiskowej Krystyny Buryło

śr 29 Gru 2021

Narodowy Fundusz Zdrowia Podkarpacki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Rzeszowie, informuje pacjentów dotychczas zapisanych do Indywidualnej Praktyki Pielęgniarskiej Krystyny Buryło, że z dniem 31.12.2021r. Świadczeniodawca ten zaprzestaje udzielania świadczeń w ramach umowy z NFZ.

Kierując się koniecznością zapewnienia dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na obszarze działania w/w podmiotu medycznego, wskazano Świadczeniodawcę: „MEDMAR” K. Bojarczuk, M. Bojarczuk, który zabezpieczy udzielanie świadczeń POZ pacjentom, którzy w deklaracji wyboru wybór świadczeniodawcy, wskazali podmiot którego umowa uległa rozwiązaniu.

Deklaracje wyboru złożone do dotychczasowego świadczeniodawcy stanowią podstawę do rozliczania świadczeń przez nowego Świadczeniodawcę.

Jednocześnie Narodowy Fundusz Zdrowia informuje świadczeniobiorców o możliwości zmiany wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotne.

 

Autor: Iwona Karasowska-Stepaniak, Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych
Wszystkie aktualności