Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Aktualności

KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW ŚWIADCZENIODAWCY: MEDYK Halina Tomasik w Lesku

czw 23 Gru 2021

Narodowy Fundusz Zdrowia Podkarpacki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Rzeszowie, informuje pacjentów dotychczas zapisanych do MEDYK Halina Tomasik, że z dniem 31.12.2021r. Świadczeniodawca ten zaprzestaje udzielania świadczeń w ramach umowy z NFZ.

Kierując się koniecznością zapewnienia dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na obszarze działania w/w podmiotu medycznego, wskazano Świadczeniodawcę: VITA-FAMILIA Medycyna Rodzinna Monika Gaszczyk, który zabezpieczy udzielanie świadczeń POZ pacjentom, którzy w deklaracji wyboru wybór świadczeniodawcy, wskazali podmiot którego umowa uległa rozwiązaniu.

Deklaracje wyboru złożone do dotychczasowego świadczeniodawcy stanowią podstawę do rozliczania świadczeń przez nowego Świadczeniodawcę.

Jednocześnie Narodowy Fundusz Zdrowia informuje świadczeniobiorców o możliwości zmiany wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Autor: Iwona Karasowska-Stepaniak, Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych
Wszystkie aktualności