logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Pacjenci

Drukuj

Aktualności

Komunikat dotyczący abolicji

pn 10 Kwi 2017

Jeszcze tylko do 12 kwietnia 2017 r. osoby, które miały prawo do świadczeń, ale wcześniej nie dopełniły formalności np. nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia, mogą skorzystać z tzw. abolicji. Informacje dotyczące możliwości wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są codziennie w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie w godzinach od 8:00 do 16:00. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerem 17 86 04 289, 17 86 04 259, 17 86 04 295, 17 86 04 260, 17 86 04 245, 17 86 04 003.

Przypomnijmy: możliwość wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dotyczy osób, które w momencie korzystania ze świadczeń zdrowotnych (począwszy od 1.01.2013 r.) spełniały przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną, ale nią nie były. Najczęściej chodzi o członków rodziny osoby ubezpieczonej, którzy nie zostali przez tę osobę zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby te w momencie korzystania ze świadczeń złożyły pisemne oświadczenie, że mają do nich prawo (bo były o tym przekonane) lub przedstawiły dokumenty (dowody ubezpieczenia) potwierdzające prawo do świadczeń.

12 kwietnia 2017 r. kończy się 90-dniowy, wynikający z ustawy, okres abolicji, który polega na umorzeniu przez Fundusz już wszczętych postępowań administracyjnych (ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej za lata 2013-2016) i nie podejmowaniu nowych. Po tym terminie nadal będzie możliwość dokonania wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, zasadniczo w terminie 30 dni od dnia udzielenia świadczenia, ale już tylko w stosunku do osób, które na bieżąco korzystały ze świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Autor: Iwona Karasowska-Stepaniak, Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych
Wszystkie aktualności